100-lecie urodzin Karola Wojtyły

BBOrT65

Proszę uczcijmy tę rocznicę poprzez zamyślenie się nad kilkoma zdaniami świętego Jana Pawła II

******************

Niewiele daje wolność mówienia,

jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne

JPII, 6 czerwca 1991 r.

Dzisiaj zbyt często miłość jest błędnie rozumiana.

Została sprowadzona do zwykłych sentymentalnych

uczuć lub utożsamiana z pożądliwością.

Prawdziwa miłość jednak jest zawsze złączona z prawdą

i wyraża się w bezinteresownej służbie dla innych.

JPII, 22 listopada 1986 r.

…. głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili,

w której Bóg wezwie mnie do siebie – z życia do życia!

JPII, Do osób w podeszłym wieku