6 niedz. W. Postu – Palmowa 14 kwietnia 2019 r.

Klęczący2-1024x820

1.    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś (w niedzielę) o 15.30. Podczas Gorzkich Żali składka na kwiaty do Grobu Pańskiego. Ofiarę na ten cel można złożyć także do skarbonek. Dziś (w niedzielę) Droga Krzyżowa na Marudach o 14.30.
2.    W poniedziałek nowenna do św. Karola i św. Jana Pawła II o 7.30 i 17.45. Nie ma adoracji Najśw. Sakramentu z powodu przygotowywania Grobu Pańskiego. We wtorek nasza parafia zaproszona jest na nocną adorację do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od godz. 21.00 do 6 rano. Prosimy, aby parafianie indywidualnie udawali się do Łagiewnik do kaplicy Najśw. Sakramentu przy Bazylice.
3.    W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.45.
4.    W Wielki Czwartek Msza św. z poświęceniem olejów świętych w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o 10.00.
5.    W Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o 18.00 rozpoczynamy Triduum Sacrum czyli Święta Wielkanocne. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Zapraszamy na dodatkową całonocną adorację z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. O 20.00 adorację poprowadzi Honorowa Straż, od 21.00 oaza i młodzież ponad gimnazjalna a od 22.00 – do 7.00 rano – Wspólnota Ararat. W Wielki Czwartek nie ma Mszy św. o 6.30 i 7.00 rano
6.    Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn. co do ilości (dwa lekkie posiłki i jeden do syta) i co do jakości (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także w Wielką Sobotę do godzin wieczornych.
7.    W Wielki Piątek dalszy ciąg adoracji:
a.    O 8.00 – Jutrznia – prowadzi Oaza
b.    O  9.00 – klasy 3 i 4 ze Szkoły Podst.
c.    O 10.00 – klasy 5 i 6 ze Szkoły Podst.
d.    O 11.00 – klasy VII-me ze S.P.
e.    O 12.00 – klasy VIII-me ze S.P.
f.    O 13.00 – klasy III-cie z Gimnazjum
g.    O 14.00 – klasy 0, 1, 2 ze Szkoły Podst.
h.    O 15.00 – Godz. Miłosierdzia – rozpoczęcie nowenny do Mił. Bożego – Ruch Rodzin Nazaretańskich
i.    O 16.00 – Róża św. Anny
j.    O 17.00 – Róża św. Faustyny
k.    O 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie P. Jezusa do grobu
l.    O 20.00 – Gorzkie Żale
m.    O 21.00 – Droga Krzyżowa z Zamku do Kościoła Niepołomickiego – do udziału zapraszamy harcerzy z pochodniami oraz karateków. Przynieśmy świece.
8.    Adoracja nocna z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę:
a.    O 22.00 – Rejon Pasternik – od 23.00 prowadzi Szczep Puszcza
b.    O 24.00 – Rejon Grunwaldzka
c.    O 1.00 – Rejon Piaski
d.    O 2.00 – Rejon Zakościele
e.    O 3.00 – Rejon Śródmieście
f.    O 4.00 – Rejony Boryczów i Boryczów Strzelnica
g.    O 5.00 – Rejon Zagrody-Świdowa
h.    O 7.00 – Koło Misyjne
9.    Adoracja w Wielką Sobotę:
a.    O 8.00 – Jutrznia – prowadzi Oaza
b.    o 9.00 – Członkowie Dzieła Duch. Adopcji i czciciele Niepokalanego Serca NMP
c.    O 17.30 – Róża św. Józefa
d.    O 18.30 – Róża MB. Fatimskiej
e.    O 19.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – II dzień Nowenny
10.    Do udziału w adoracji przy Grobie Pańskim zapraszamy wszystkich parafian według wyznaczonych rejonów, prosimy harcerzy i strażaków o honorowe warty. W czasie nocnej adoracji wyznaczone osoby poprowadzą rozważania przez 30 minut a potem prosimy zachować przez pół godziny ciszę, aby umożliwić indywidualną modlitwę.
11.    Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele od 10 – 16, co 20 minut. Na Pasterniku II o 12.00
12.    Liturgię Wigilii Paschalnej (Wielkanocnej)  rozpoczynamy w sobotę o 20.00 – (przynosimy świece zabezpieczone przed kapaniem wosku)
13.    W Wielką Niedzielę rezurekcja z procesją o 6.30 – do udziału zapraszamy strażaków wraz z orkiestrą, harcerzy, karateków, przedstawicieli rejonów parafialnych, młodzież i scholę do niesienia feretronów. Mile widziane będą wszelkie poczty sztandarowe. Przedstawiciele rejonów zabierają feretrony swoich świętych Patronów. Msze św. tak jak w niedzielę.  O 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne z koronką do Miłosierdzia Bożego kończy obchód Triduum Sacrum. Program Triduum w naszym kościele znajduje się w gablotce i na stronie internetowej. Zachęcamy do udziału w liturgii W. Czwartku, W. Piątku i Wigilii Paschalnej we W. Sobotę.
14.    Bóg zapłać Bartłomiejowi Kwiatkowi za podwiezienie kapłana z Komunią św. do chorych. Szafarze zaniosą Komunię św. do chorych o ile zostali o to poproszeni. W naszej wspólnocie parafialnej witamy nowo pobłogosławionych wczoraj szafarzy Pawła Buchowca i Radosława Janeczko.
15.    Dziękujemy za przygotowanie i rozprowadzenie 60 paczek wśród potrzebujących. Bóg zapłać Genowefie Widła, Michalinie Kuś, Alinie Sznips, Annie Magryś i Januszowi Jagła. Dziękujemy także ofiarodawcom Państwo Rabiejom, Państwu Wnękom i Państwu Pieprzycom.
16.    Dziękujemy Kołu Przyjaciół Harcerstwa i Szczepowi Puszcza za zorganizowanie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w naszej parafii. Wyrażamy uznanie uczestnikom EDK.
17.    Dziękujemy za posprzątanie kościoła parafianom z ul. Grunwaldzkiej, od n-ru 2-go, do 19F: Renacie, Julii i Emilii Kołodziej. Sprzątanie wsparli ofiarą: Ryszard Kołodziej, Halina Trzepla, Magdalena Jeleń-Buczek, Monika Jeleń z Rodzicami, Alicja Kuc, Sylwia i Rafał Turchanowie, Mariola i Henryk Turchanowie, Zofia i Jerzy Polonka, Paweł Stanecki, Mieczysław i Beata Stępowscy.  Sprzątający i wspierający złożyli 305 zł na kościół. O posprzątanie kościoła na Święta w środę, 17 kwietnia, od 18.30 prosimy parafian z  ul. Grunwaldzkiej od n-ru 26, od pp. Rapaczów do n-ru 36, do p. Graczyk.
Komunikaty:
1.    Dziś możemy jeszcze wspomóc potrzebujących nabywając baranki wielkanocne  z Caritasu na stół świąteczny. Bóg zapłać.
2.    Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zaprasza dziś( w niedzielę) na godz. 12.30 na Rynek na wspólne życzenia i dzielenie się jajkiem.
3.    Towarzystwo Muzyki i Śpiewu zaprasza dziś ( w niedzielę)  na Zamyślenia Pasyjne o 17 na Zamku.