Adwent 2021 – Św. Karol Boromeusz o Adwencie

adventskranz0900

Święty Karol Boromeusz o Adwencie:

LG tom I: Poniedziałek I Adw, str. 159-160

Z listu pasterskiego św. Karola Boromeusza, biskupa
(Akta Kościoła mediolańskiego)

Okres Adwentu

Najmilsi! Oto czas godny czci i uroczysty, czas upragniony; jak mówi Duch Święty, dzień zbawienia, pokoju i pojednania: niegdyś tak bardzo wyczekiwany i przywoływany przez patriarchów i proroków, witany z niezmierną radością przez sprawiedliwego Symeona, i zawsze uroczyście przez Kościół obchodzony. Mamy go przeżywać z pobożnym sercem, nieustannie dzięki czyniąc i wielbiąc Ojca przedwiecznego za miłosierdzie nam dane w tajemnicy tych dni. Bóg, w swej wielkiej miłości ku nam, grzesznym, zesłał nam swego Jednorodzonego Syna; On zaś, przyszedłszy, wyzwolił nas z przemocy i władania szatana, wezwał do nieba i do niego wprowadził, ukazał nam prawdę i utwierdził w dobrych obyczajach, wszczepił w nasze serca zarodki cnót, obdarzył nas bogactwem swej łaski, uczynił z nas przybranych synów i dał dziedzictwo życia wiecznego.
Kościół co roku rozważa tę tajemnicę, upominając, abyśmy nieustannie odnawiali w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości nam okazanej. Uczy nas również, że przyjście Zbawiciela przyniosło dobro nie tylko tym, którzy żyli z Nim współcześnie, lecz także, że moc tego przyjścia udziela się nam wszystkim, jeśli tylko zechcemy przez wiarę i sakramenty przyjąć łaskę, którą Chrystus nam wyjednał, i naszym postępowaniem dostosować się do Jego woli.
Kościół pragnie również, abyśmy zrozumieli, że tak jak Chrystus raz jeden przyszedł na świat w ludzkim ciele, tak też gotowy jest przyjść do nas w każdej chwili i o każdej godzinie, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie przeszkody, i że wtedy zamieszka duchowo w naszych duszach, przynosząc nam obfitość łask.
Tak więc Kościół troszczy się o nasze zbawienie jak najlepsza z matek i w tym okresie poucza nas w hymnach, pieśniach i słowach natchnionych przez Ducha Świętego, a także przez obrzędy, jak mamy przyjmować tak wielkie łaski sercem pełnym wdzięczności i wzbogacać się ich owocami. Dlatego nasze dusze mają się przygotować na przyjście Chrystusa Pana tak, jak gdyby teraz właśnie miał przyjść na ten świat. I nie inaczej pouczają nas o tym tak słowem, jak i przykładem, ojcowie ze Starego Testamentu, abyśmy się na nich wzorowali.

I niedziela Adwentu – 28.XI.2021

Adwent kojarzy się nam ze sceną Zwiastowania. Maryja mówi tak, niech się stanie. Od momentu zgody na propozycję Boga, aby stała się Matką Syna Bożego, zmienia się całkowicie Jej życie. W stanie błogosławionym staje wobec opinii otoczenia i wątpliwości Józefa. A potem jest coraz trudniej. Ale jej zgoda przyniosła całej ludzkości od początku świata aż do końca świata i na całą wieczność błogosławione owoce – Jej Syn został naszym Zbawicielem. Stało się to za cenę zgody na zmianę w Jej życiu, którą zaproponował Bóg.

Stajemy wobec małej zmiany: Roraty o 45 minut wcześniej niż w zeszłym roku czyli o 6.15 rano i tak jak poprzednio o 18.00   wieczorem. Jak na tę propozycje zmiany reagujemy?

Gdyby Maryja powiedziała „Nie” Bóg musiałby zmieniać swe plany. Powiedziała „Tak” na to, że wszystko się zmieni i zgoda na zmiany była dla nas błogosławiona. Gdyby rodzice nie godzili się na zmiany jakie wprowadzają dzieci, które wydaja na świat ludzkość by nie istniała. Gdyby świeci i wielu ludzi głębokiej wiary nie godziło się na trud i cierpienie świat by się nie uświęcał. łatwo przyjmujemy zmiany na lepsze, one tez sa potrzebne ale bardziej potrzebne są zmiany wymagające trudu i wyskoczenia z utartych kolein życia bo one nas rozwijają najbardziej.

Adwent – czas gotowości na zmiany! Roraty o 6.15 rano i wieczorem o 18.00.

II Niedziela Adwentu – 5.XII.2021 r.

Rozpoczęcie Adwentu uświadamia nam znów bardzo wyraźnie, ze czas płynie.

Teraz mija, sekunda mija, przychodzi następna chwila.

Czy nie marnuję czasu? Czy czas nie przecieka mi przez palce?

Martwimy się, że bezmyślnie wydaliśmy pieniądze, że zmarnowaliśmy

jedzenie ale nie martwimy się zmarnowanym czasem.

Jak wykorzystuję czas?

Czy umiem strzec się „złodziei czasu” czyli telewizora, internetu czy długich rozmów telefonicznych?

Ten, Który jest Alfą i Omegą czyli Początkiem i Końcem wszystkiego Jezus Zbawiciel

zapyta nas jak wykorzystaliśmy czas tego Adwentu i Adwent naszego życia.

Ks. Stanisław, proboszcz

 

IV Niedziela Adwentu.

Został tylko tydzień do Wigilii!

Jak przygotować serce swoje i innych do wigilijnych życzeń i spotkania przy stole?

Potrzebna spowiedź poprzedzona spokojnym rachunkiem sumienia i dłuższa modlitwą.

A potem?

  • Codziennie módl się za najbliższych i za siebie.  Konkretnie za każdą bliską Ci osobę Ojcze nasz… lub Zdrowaś Mario…
  • Codziennie powiedz coś miłego najbliższym i napotkanym ludziom – pochwal, podziękuj, uśmiechnij się…
  • O ile możesz zrób codziennie coś dobrego dla bliskich Ci osób

Wtedy wigilijne spotkanie będzie uwieńczeniem Twojego wysiłku. Przez cały tydzień będziemy się wspinać  i dorastać do atmosfery wigilijnego spotkania.

Niech Pan Jezus błogosławi!!

ks. Stanisław, proboszcz