Adwent w naszym Roku Jubileuszowym

adventskranz0900

Rozpoczęcie Adwentu uświadamia nam znów bardzo wyraźnie, ze czas płynie.

Teraz mija, sekunda mija, przychodzi następna chwila.

Czy nie marnuję czasu? Czy czas nie przecieka mi przez palce?

Martwimy się, że bezmyślnie wydaliśmy pieniądze, że zmarnowaliśmy

jedzenie ale nie martwimy się zmarnowanym czasem.

Jak wykorzystuję czas?

Czy umiem strzec się „złodziei czasu” czyli telewizora, internetu czy długich rozmów telefonicznych?

Ten, Który jest Alfą i Omegą czyli Początkiem i Końcem wszystkiego Jezus Zbawiciel

zapyta nas jak wykorzystaliśmy czas tego Adwentu i Adwent naszego życia.

Ks. Stanisław, proboszcz