Przygotowanie dp bierzmowania klas 6-tych, 7-mych i 8-mych

Bierzmowanie

Przygotowanie do Bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania:
a.    Klasy szóste otrzymają indeksy do bierzmowania od katechetów a po feriach zimowych będą miały 10 spotkań. Kandydaci klas VII zobowiązani są do udziału w przynajmniej 4 nabożeństwach różańcowych i do comiesięcznej spowiedzi i pracy nad swoim charakterem.
b.    Klasy siódme zapraszamy na spotkania przed bierzmowaniem o godz. 18.45 do Domu św. Karola. Nastąpi wtedy przekazanie indeksów i ustalenie grup i terminów spotkań. W poniedziałek 7 października 2019 r. o 18.45 zapraszamy klasę 7 A ze SP nr 2 przy ul. 3 Maja.
c.    Klasy 8-me zapraszamy co środę na 18.00 do sali kina na kurs Alpha dla młodzieży. Warunkiem udziału świadectwo ukończenia przygotowania w kl. 7-mej. Kandydaci z klasy VIII zobowiązani są do udziału w przynajmniej 4 nabożeństwach różańcowych i do comiesięcznej spowiedzi i pracy nad swoim charakterem.
d.    Osoby, które w klasie VII-mej nie uczęszczały na formację przed bierzmowaniem zachęcamy do powtórzenia roku. Prosimy o konakt z ks. Pawłem. Po nadrobieniu roku formacji osoby te przygotują się do bierzmowania w klasie I średniej, w grudniu, w roku 2020.

Szczęść Boże!

ks. Stanisław, proboszcz