Dekrety abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

DSC_0214

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.
Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego
Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
•    osobom w podeszłym wieku,
•    osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
•    dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
•    osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.
3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
•    kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
•    zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
•    znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
•    cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
•    należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
•    na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
•    kropielnice kościelne należy opróżnić.
4. Ponadto zarządzam:
•    przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
•    odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.
5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:
•    aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
•    aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
•    aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.
Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.
†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Dekret nr 2 po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:
1.    Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
2.    Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
3.    Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
4.    Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
5.    Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
6.    Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
7.    Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
8.    Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
9.    Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.
Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
+ Marek Jędraszewski

Kraków, 14 marca 2020 r.