Dzieło Duchowej Adopcji A.D. 2023 – podjęło 37 osoby. Bóg zapłać!

Newborn-baby

Duchowa Adopcja 25. marca o 7.00 i 18.00 – podjęło 37 osoby. Bóg zapłać!

W sobotę, 25. marca br . w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Ta propozycja to  inicjatywa wielkiego obrońcy nienarodzonych, Świętego Jana Pawła II.
W tym dniu, w naszym kościele, 37 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podczas uroczystego ślubowania na Mszy św. o 7.00 i 18. Rozpoczęliśmy modlitwę się za powierzone nam w ten sposób dzieci od tego dnia, czyli 25 marca, aż do 25 grudnia, czyli do dnia Bożego Narodzenia.
Duchowa Adopcja jest piękną ofiarą modlitwy w intencji dziecka, które żyje gdzieś na świecie w łonie swojej mamy, ale z nieznanych nam przyczyn grozi mu śmierć z ręki człowieka, jeszcze przed narodzeniem.
Dziecko to jest znane tylko Panu Bogu. Modląc się codziennie, przez dziewięć miesięcy, o jego życie, głęboko wierzymy, że Pan Bóg w swojej wielkiej miłości wysłucha naszej prośby i ocali je od zagłady. Modlimy się również w intencji jego rodziców, aby Pan Bóg obdarzył ich miłością i odwagą potrzebną do przyjęcia poczętego życia wbrew naciskom ludzi, którzy hołdują cywilizacji śmierci.
Modlitwą, do której się zobowiązujemy jest jedna tajemnica Różańca Świętego poprzedzona modlitwą przyrzeczenia oraz dobrowolne dodatkowe postanowienia. Tekst modlitwy jest zapisany na deklaracjach.
Do podjęcia się tej ofiary zachęcamy wszystkich parafian, mogą ją podjąć również dzieci, jednak pod opieką rodziców.
Świadectwa wielu osób pokazują, że Duchowa Adopcja może być źródłem wspaniałych łask dla osoby modlącej się jak i jej rodziny. W szczególny sposób ubogaca też tych, którzy cierpią z powodu grzechu aborcji, ten grzech popełnili lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynili. Jako akt pokuty i zadośćuczynienia przynosi przebaczenie i pokój serca.
Niech zachętą dla nas będą słowa Świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae: „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”.

Animatorzy Duchowej Adopcji

Parafii Niepołomickiej