Jubileuszowy odpust ku czci Świętych Męczenników z Góry Ararat – 16/17 czerwca 2018 r.

rota

Duchowe przygotowanie

  • Nowenna do Świętych Patronów codziennie o 7.30 i 18.30 do soboty 16. czerwca włącznie
  • Spowiedź przed odpustem – piątek, 15 czerwca od 6.30 i od 17.00
  • Moja osobista refleksja – kim są dla mnie Męczennicy z Góry Ararat, czego mogę od nich się uczyć, o co ich prosić?

Odpust Jubileuszowy czyli udział we Mszy św., Komunia św., modlitwa do Świętych Męczenników i modlitwa w intencjach w których modli się Ojciec Święty Franciszek

  • Msza św. inaugurująca odpust celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza w sobotę, 16 czerwca o 18.00
  • Suma odpustowa z procesją eucharystyczną w niedzielę, 17 czerwca o 11.30

Modlitwa do refleksji – Modlitwa osobista do Świętych Męczenników z Góry Ararat
w cierpieniu

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Dźwigam krzyż, jest mi źle, cierpię,
nie potrafię nazwać tego krzyża po imieniu
źle mi jest w szkole (w pracy), podczas choroby, w rodzinie, w małżeństwie.

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Chciałbym (-łabym) inaczej żyć, być szczęśliwym (-wą)
Błagam o nadzieję i siły do podjęcia krzyża
a może tylko małego krzyżyka?
Jak to jest, gdy się jest na krzyżu w imię wierności Jezusowi?

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Proszę o Waszą odwagę w podjęciu krzyża
Proszę o Wasze męstwo w stanięciu przy moim krzyżu
Proszę o Waszą wytrwałość w trwaniu na krzyżu.
Proszę o odrobinę radości zmartwychwstania,
żeby zobaczyć sens krzyża.

Proszę o to przez Wasze wstawiennictwo święci Męczennicy, najlepszego Ojca w niebie

i przez cierpiącego na Krzyżu Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.