Kilka słów Jana Pawła II na Dzień Papieski

BBOrT65

To ma do siebie właśnie miłość małżeńska,

że nie zatrzymuje się na samych małżonkach, na mężu i żonie,

ale przechodzi na dzieci

18 XII 1975 r. kard. Karol Wojtyła

 

Człowiek nie jest sam

żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich

12 VI 1987 r.    św. Jan Paweł II

 

Kościół potrzebuje świętych.

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości

i tylko święci mogą odnowić ludzkość.

Orędzie z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, Kolonia 2005 r.