Klasy III gimnazjalne już po bierzmowaniu

Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania

Kochani  Bierzmowani!!!

Zapraszam na spotkanie w czwartek, 20 grudnia 2018 r. o 19.00 w kościele.

  1. Pomodlimy się o rozeznanie powołania dla Was (będziemy uczyć się współpracować z Duchem Świętym!) Trzeba pragnąć, aby Duch Święty wskazał na kierunek w którym każdy z nas powinien iść w życiu
  2. Otrzymacie pamiątkę z bierzmowania – album
  3. Spotkanie w grupie z Alphy

Zachęcam do modlitwy „papieskiej ” do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

Bardzo dziękuje Rodzicom za pomoc, za modlitwę i Wam za piękne przeżycie bierzmowania

Ks. Stanisław, proboszcz

Tagi: