Klasy III gimnazjalne przygotowują się do bierzmowania

Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania

Kochani z klas III-gich gimnazjalnych!!!

Przed nami ostatnia prosta do bierzmowania w dniu 12 grudnia 2018 r. o 18.00.

Kurs Alpha dla młodych! Zapraszam na kolejne spotkanie w środę, 14 i 21 listopada o 17.30 w sali kina, od 17.30 – zaczynamy od podwieczorku, potem krótkie filmiki z problemem i pytania oraz wyjaśnienia i spotkania w grupach. Całość potrwa do 19.30 Spotykamy się w sali kina.

Przygotowanie do bierzmowania klas III gimnazjalnych 12 grudniu 2018 r., środa o godz. 18.00
1.    Co Duch Święty czyni w moim życiu? (Youcat – pytanie 120)
Otwiera mnie na Boga, uczy mnie modlić się i pomaga mi być dla innych
2.     Proszę o modlitwę wspólnie z rodzicami przez 9 dni  modlitwa św. Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.
3.    Forma przygotowań – Kurs Alpha dla młodych
a.    Miejsce spotkań – sala kina
b.    Terminy spotkań – środy od 17.30 do 19.30:  14, 21 listopada
c.    Zakończenie Kursu Alpha środa, 21 listopada 2018 r.
4.    Bezpośrednie przygotowania:
a.    środa 28 listopada o 17.30
b.    środa, 5 grudnia o 17.30
c.    poniedziałek, 10 grudnia o 18.30 – próba
d.    wtorek, 11 grudnia o 18.30 – próba
5.    Bierzmowanie – 12 grudniu 2018 r., środa o godz. 18.00 – ks. Biskup Jan Szkodoń
6.    Parafia przygotuje kościół, a kandydaci do bierzmowania pomagają sprzątać kościół w piątki o 18.45
7.    Warunki udziału i dopuszczenia do bierzmowania:
a.    Zaliczony I-szy i II-gi rok katechezy przed bierzmowaniem. (decyduje rozmowa z ks. Proboszczem)
b.    Udział we wszystkich spotkaniach
c.    Udział w całym weekendzie Alpha (odbywa się na miejscu w parafii) jest to forma rekolekcji
d.    Udział w spotkaniach organizacyjnych przed bierzmowaniem w środę 28 listopada i 5 grudnia o 17.30 oraz w próbach 10 i 11 grudnia o 18.30
e.    Przystąpić do spowiedzi (kartka) w I-szy czwartek grudnia 6.30-7.15, 17-18.30 lub w I sz-y piątek grudnia 6.30-7.15 i od 15.30-18.30. Kartkę ze spowiedzi kandydat oddaje w dniu bierzmowania a zamian za to dostaje kartkę do bierzmowania.
f.    Prowadzić indeks, potwierdzać udział we Mszy św. niedzielnej, nabożeństwa różańcowe (4 razy)
8.    Dokumenty potrzebne przed bierzmowaniem:
a.    Metryka chrztu (o ile ktoś chrzczony poza naszą parafią). Parafia nie przechowuje metryk do I-szej Komunii św. Termin składania metryk 28 listopada
b.    Wybrać i podać nazwisko świadka. Powinna to być osoba bierzmowana, żyjąca w związku małżeńskim, nie może być osoba żyjąca w wolnym związku (bez ślubu kościelnego) lub w związku cywilnym. Najlepiej mężczyzna dla chłopca a kobieta dla dziewczyny. Kandydaci na świadka dostarczą zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być świadkami przy bierzmowaniu.
c.    Kandydaci na świadków podają zaświadczenia ze swej parafii, ze mogą być świadkami do bierzmowania poprzez kandydatów do bierzmowania. Kandydaci na świadków z naszej parafii przychodzą do kancelarii, aby odbyć krótka rozmowę weryfikacyjną. W kancelarii zapisujemy wtedy dla kogo są świadkiem
d.    Kandydaci na świadków w dniu bierzmowania oddają także kartkę ze spowiedzi.

Ks. Stanisław, proboszcz

Tagi: