Konkurs plastyczny o św. Karolu

A18_4034_slider

Już niedługo będziemy obchodzili 410 lat obecności i kultu obrazu św. Karola Boromeusza w naszym kościele parafialnym. Z tego powodu postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny o św. Karolu. Konkurs ten jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Niepołomic. Poniżej podajemy szczegóły dotyczące konkursu.

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO O ŚW. KAROLU BOROMEUSZU

 • Organizatorem konkursu jest parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej.  
 • Przy organizacji współpracę podjęli: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły, Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim.
 • Konkurs rozpoczyna się 23-go września 2013 r. i trwał będzie do 23-go października  2013 r.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-6 Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz klas 1-3 Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 • Prace konkursowe należy złożyć w zakrystii bądź kancelarii parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach do dnia 23-go października 2013 roku.
 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną samodzielnie, w formacie A3, w dowolnej technice płaskiej (wymóg niezbędny do ekspozycji pracy).   
 • Tematem prac ma być jedna ze scen z życia św. Karola Boromeusza (załacznik 1). Można sugerować się obrazami z kaplicy św. Karola Boromeusza z kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach (załącznik 2).
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 • Każdy może przekazać tylko jedną pracę.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa i szkoła, imię i nazwisko prawnego opiekuna, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy oraz podać temat pracy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane autora wraz z tytułem pracy należy nanieść na odwrocie pracy. Prace niepodpisane, anonimowe lub niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 • Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na uczestnictwo w konkursie, przeniesienie nieodpłatnie praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w konkursu podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załacznik 3).
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania.
 • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: trzy dla szkoły podstawowej (0-2 kl.;3-4 kl.; 5-6 kl.), jedna dla gimnazjum.
 • Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na stronie parafii www.parafianiepolomice.pl 30 października 2013r.
 • Najlepsze prace będą wystawione w Muzeum Niepołomickim w Zamku Królewskim. Autorzy tych prac otrzymają nagrody z rąk ks. Stanisława kard. Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego oraz Pana Romana Ptaka, Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Będzie miało to miejsce 4 listopada 2013 r. podczas otwarcia wystawy w Muzeum.
 • Prace wyróżnione zostaną zamieszczone w gablotkach przy kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach. Wręczenie upominków dla autorów tych prac będzie miało miejsce w kościele, 10 listopada (niedziela) po Mszy Świętej o godz. 11.30.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu w sytuacji nadzwyczajnej (np. mała liczba uczestników lub inne niezależne od organizatora zdarzenia).

A18_4034