Kurs Alpha dla klas VIII-mych w 2020 r.

kurs-alfa-logo

Przygotowanie do bierzmowania klas VIII (dla tych, którzy zaliczyli przygotowanie w klasie VII)

Uczniowie z klas ósmych, którzy nie uczestniczą w Kursie Alpha przyjdą we wtorek, 15 września na spotkanie o 18.30 do Domu św. Karola, aby przygotowywać się do bierzmowania w czerwcu przyszłego roku.


1.    Termin bierzmowania  – grudzień 2020 r.
2.    Forma przygotowań – Kurs Alpha dla młodych
a.    Środy od 18.00 – zaczynamy od podwieczorku, potem krótkie filmiki z problemem i pytania oraz wyjaśnienia. Na koniec spotkania w grupach – dyskusja na temat poruszonych spraw. Całość potrwa do ok. 20.00
b.    Miejsce spotkań – sala kina
c.    Terminy spotkań – środy od 18.00 do 20.00:
i.    9, 16, 23, 30 września
ii.    7, 14, 21, 28 października
iii.    4, (bez 11), 18 listopada
iv.    weekend Alpha 17-18 października
1.    W sobotę – od 9.00 do 20.00 (obiad na miejscu)
2.    w niedzielę – od 9.00 do 14.00 (obiad już domu)
d.     Bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania
i.    25 listopada
ii.    2 grudnia
iii.    Triduum przed bierzmowaniem
e.    Tematy spotkań:
i.    Czy jest w życiu coś więcej?
ii.    Kim jest Jezus?
iii.    Dlaczego Jezus umarł?
iv.    Na czym opiera się nasza wiara?
v.    Dlaczego i jak się modlić?
vi.    Dlaczego i jak czytać Biblię?
vii.    W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
viii.    Jak przeciwstawiać się złu?
ix.    Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
x.    Czy Bóg dzisiaj uzdrawia i co z Kościołem?
xi.    Podczas weekendu Alpha:
1.    Kim jest i co czyni Duch Święty?
2.    Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
3.    Warunki udziału i dopuszczenia do bierzmowania:
a.    Zaliczone katechezy przed bierzmowaniem w kl. 7.
b.    Udział we wszystkich spotkaniach
c.    Udział w całym weekendzie Alpha (odbywa się na miejscu w parafii) jest to forma rekolekcji
d.    Próby przed bierzmowaniem
e.    Przystąpić do spowiedzi (kandydaci, świadkowie, rodzice – przed bierzmowaniem)
f.    Prowadzić indeks, potwierdzać udział we Mszy św. niedzielnej, spowiedzi, różańce i raraty (minimum 4 różańce i 4 roraty)
4.    Dokumenty potrzebne przed bierzmowaniem:
a.    Metryka chrztu (o ile ktoś chrzczony poza naszą parafią). Parafia nie przechowuje metryk do I-szej Komunii św. – dostarczyć do końca września!
b.    Wybrać i podać nazwisko świadka. Powinna to być osoba bierzmowana, żyjąca w związku małżeńskim lub samotnie, nie może być osoba żyjąca w wolnym związku (bez ślubu kościelnego) lub w związku cywilnym. Najlepiej mężczyzna dla chłopca a kobieta dla dziewczyny.
c.    Kandydaci na świadka dostarczą ze swojej parafii, że mogą być świadkami przy bierzmowaniu (do końca września!).
i.    Kandydaci na świadka z naszej parafii przyjdą na rozmowę i po zaświadczenie do kancelarii
d.    Inne szczegóły w trakcie przygotowania
5.    Do 16 września – oddać kartę zgłoszenia kandydata do bierzmowania
6.    Rodzice potrzebni do pomocy podczas weekendu przy posiłkach
7.    Zbiórka po 150 zł (pamiątka, przygotowanie kościoła, kwiaty, posadzka, dar ołtarza, ofiara dla biskupa)
8.    Modlitwa za dziecko jest ważnym elementem w wychowywaniu dziecka!
a.    Zachęcamy, by każdy rodzic przyszedł przynajmniej raz w środę na nowennę o 17.30 i później Mszę Świętą w intencji przygotowujących się do bierzmowania.
b.    Modlitwa codzienna za swoje dzieci

c. Nowenna za młodzież klas VIII odprawiana przez rodziców co środę od 17.30 do 18.30. Start w środę, 9. września

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.