Kurs Alpha trwa

Alpha

Dwa pierwsze spotkania drugiej edycji Kursu Alpha już za nami.  Niewątpliwie cieszy fakt sporej frekwencji.  Inauguracyjne spotkanie, które odbyło się 10 października było wprowadzeniem do całego kursu. Zaznajamiało uczestników z ideą „alfy”, a także było zarysem tematów, które będą poruszane w czasie kolejnych spotkań. Miało ono nieco swobodniejszy charakter, przez co uczestnicy mogli się lepiej poznać i swobodnie porozmawiać. Świetnym do tego tłem stała się wspaniała kolacja  przygotowana przez niezwykle pracowitych organizatorów.
Drugie spotkanie, które miało miejsce tydzień później tj. 17 października, również rozpoczęło się kolacją, po której nastąpiła konferencja wygłoszona przez redaktora naczelnego Wydawnictwa Serafin, Pana Cezarego Sękalskiego. Jej tematem stało się pytanie „Kim jest Jezus?” Ujęcie Osoby Jezusa Chrystusa w kontekście historycznym, było ciekawym i trzeba przyznać, niecodziennym w naszym życiu spojrzeniem na Boga.
Po konferencji uczestnicy udali się wraz ze swymi grupami, do których wcześniej zostali przyporządkowani, do osobnych pomieszczeń, aby swobodnie rozmawiać na temat tego, co głoszone było w czasie wykładu.
W czwartek 24 października kolejne, trzecie spotkanie uczestników kursu, ostatnie, na które jeszcze mogą dołączyć chętne osoby. Od czwartego spotkania już niestety takiej możliwości nie będzie. Zapraszamy więc tym żarliwiej wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją relację z Chrystusem.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 19.00 w sali kina, obok plebanii.
Przypomnijmy, iż kurs składa się z około dwunastu spotkań odbywających się raz w tygodniu.

_MG_2344

_MG_2346

Tagi:  , ,