Renowacja Misji Świętych

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH    

17 – 26 marca 2019 r.

Misje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go i pokochać, a także:
-    doświadczyć miłości Boga i na niej budować swoje życie;
-    poznać siebie w świetle Słowa Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubienia, zakłamania – pokonać to, co odbiera radość życia;
-    skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć w wolności;
-    odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia.

Zapraszamy na Renowację Misji Świętych i prosimy o modlitwę w intencji renowacji czyli odnowienia Misji Świętych. Módlmy się, aby pragnienie rozważania tego co święte ogarnęło parafian.
Ks. Stanisław Mika wraz ze Współpracownikami

Modlitwa do Ducha Świętegow intencji renowacji Misji Świętych
Bądź mym oddechem Duchu Święty,
ażebym rozważał to co święte;
bądź moją siłą Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte;
bądź mym pragnieniem Duchu Święty,
ażebym ukochał to co święte;
bądź moją mocą Duchu Święty,
ażebym strzegł tego co święte;
strzeż mnie od złego Duchu Święty,
ażebym nie stracił tego co święte. Amen.
                                                         Św. Augustyn

Poprowadzą:
ks. rektor Mateusz Hosaja,
o. dyrektor Bartymeusz Kędzior OFM Bern.,
ks. sędzia Sądu Metropolitalnego Jarosław Sroka

Niedziela – 17 marca
Rozpoczęcie Renowacji Misji Świętych

Nauki misyjne na Mszach Świętych o 7.00, 8.30, 10.00,11.30, 13.00,16.30,18.00
15.30    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek – 18 marca
8.00    – Różaniec w intencji całej parafii – prowadzi Róża św. Faustyny
8.30    - Msza Święta z nauką dla wszystkich
10.00  – Nauka misyjna dla Zespołu Szkół Średnich im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Nauka dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w terminie ustalonym z Dyrekcją)
17.45 – Nowenna do św. Karola Boromeusza i św. Jana Pawła II
18.00    – Msza Święta z nauką dla wszystkich
19.30    - Nauka misyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej i studentów

Wtorek – 19 marca    
- Różaniec w intencji młodzieży i dzieci z naszej parafii – prowadzi Honorowa Straż NSPJ
8.30    - Msza Święta (bez kazania) z nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
10.00  – Nauka misyjna dla Zespołu Szkół Średnich im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Nauka dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w terminie ustalonym z Dyrekcją)
18.00    – Msza Święta (bez kazania) z nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
19.30    - Nauka misyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej i studentów oraz okazja do spowiedzi świętej

Środa – 20 marca
8.00    – Różaniec w intencji małżeństw i rodzin z naszej parafii – prowadzi Ruch Rodzin Nazaretańskich
8.30    - Msza Święta (bez kazania), a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
10.00    – Nauka misyjna dla Zespołu Szkół Średnich im. Ojca Świętego Jana Pawła II

17.45 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.0    - Msza Święta (bez kazania), a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
19.30    - Msza Święta i nauka misyjna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej i studentów

Czwartek – 21 marca
8.15 – Nauka misyjna (kl. III gimn. i klasy 8-me ze Szkoły Podstawowej)
10.00    – Nauka misyjna (kl. 6-te i 7-me ze Szkoły Podstawowej)
11.50 – Nauka misyjna (kl. 4-te i 5-te ze Szkoły Podstawowej)

Piątek – 22 marca
8.15 – Nauka misyjna (kl. III gimn. i klasy 8-me ze Szkoły Podstawowej)
10.00    – Nauka misyjna (kl. 6-te i 7-me ze Szkoły Podstawowej)
11.50 – Nauka misyjna (kl. 4-te i 5-te ze Szkoły Podstawowej)
16.30 – Droga Krzyżowa dla Szkoły Podstawowej, dla klas 0-6 (w kościele)
19.00    – Droga Krzyżowa (z udziałem klas 7, 8 i III gimn. oraz dorosłych). Rozpoczęcie od kaplicy na cmentarzu do kościoła ul. Piękną, zakończenie przy krzyżu misyjnym – adoracja krzyża misyjnego

Sobota – 23 marca
Spowiedź dla wszystkich parafian: 6.30-7.30, 8.00-9.00,11.00-12.00 i 16.30-18.00
Chorych przywozimy półgodziny wcześniej aby mogli skorzystać ze spowiedzi
8.00    – Różaniec w intencji chorych z naszej parafii – prowadzi diakonia modlitewna wspólnoty Ararat
8.30    - Msza Święta z nauką dla chorych i sakrament namaszczenia chorych
11.00    – Spowiedź młodzieży z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej i kl. III gimn.
11.30    - Msza Święta z nauką klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej i kl. III gimn.
18.00    – Msza Święta z nauką dla wszystkich
19.00    – „Wieczór chwały”

Niedziela – 24 marca
Zakończenie misji dla dorosłych i młodzieży
Msze Święte o godz.:
7.00, 8.30, 10.00,11.30, 13.00,16.30,18.00

15.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Spotkania misyjne dla klas młodszych Szkoły Podstawowej
prowadzi ks. mgr lic. Jarosław Sroka

Poniedziałek – 25 marca
8.15 – Nauka misyjna (klasy 3 ze Szkoły Podstawowej)
10.00 – Nauka misyjna (klasy 1 i 2 ze Szkoły Podstawowej)
11.50 – Nauka misyjna (klasy 0 z Przedszkoli i Szkoły Podstawowej)

Wtorek – 26 marca
8.15 – Nauka misyjna (klasy 3 ze Szkoły Podstawowej)
10.00 – Nauka misyjna (klasy 1 i 2 ze Szkoły Podstawowej)
11.50 – Nauka misyjna (klasy 0 z Przedszkoli i Szkoły Podstawowej)

Modlitwa do śś. Męczenników z Góry Ararat, patronów parafii niepołomickiej

Święci Męczennicy z Góry Ararat dziękujemy Wam za wielowiekową opiekę nad Niepołomicami i naszą parafią. Mimo wojen i zawieruch dziejowych nasz kościół przetrwał i przetrwały Niepołomice  oraz nasi pradziadowie i praojcowie. Dziękujemy, że Wy, którzyście się wiary nie wyparli, pomagacie nam przez wieki wiarę w Boga zachować i według wiary żyć. Dzięki Waszemu wstawiennictwu i opiece, jak ufamy, możemy żyć spokojnie i dostatnio w naszych domach.
Witamy Was, Święci Męczennicy w naszym domu. Weźcie ten dom pod swoją opiekę, zaopiekujcie się naszą rodziną. Pomóżcie nam mocniej uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata i nauczcie nas nie bać się krzyża wierności codziennym obowiązkom.
Prosimy umocnijcie nasze małżeństwo swą wstawienniczą modlitwą, dzieciom zapewnijcie harmonijny duchowy i fizyczny rozwój, zaś nam wszystkim błogosławieństwo pokoju w sercu, w rodzinie, w parafii, w Niepołomicach, w Polsce i na świecie. Amen.