Modlitwa klas VI i VII do Świętej Rodziny

20220507_145557

Święta Rodzino obecna w znaku tej ikony,

Zwracam się do Was, Jezusie, Maryjo i Józefie,
z prośbą o opiekę nad moją rodziną.
W mojej rodzinie żyję i rozwijam się.
Uczę się odpowiedzialności za dobro wspólne.
Kształtuję swoją postawę pracowitości
i umiejętność tworzenia wspólnoty.
Dzięki mojej rodzinie przygotowuję się
do mojego dorosłego życia.
W mojej rodzinie wzrastam w wierze,
uczę się tradycji religijnych, narodowych i rodzinnych.
Moja rodzina tak bardzo jest mi potrzebna do rozwoju,
dlatego proszę Święta Rodzino, wzmacniajcie naszą miłość.
Pomóżcie nam w domach przezwyciężać trudności.
Święta Rodzino, proszę, abym umiał(a) być odpowiedzialny(-a)
za moją rodzinę, w której wzrastam i kształtuję swój charakter.
Proszę, aby moja rodzina pomagała mi przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Święta Rodzino wspieraj nas!

………………………………………………………………kl. ……………  Szkoła Podst. nr …
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………
Podpisy rodziców

Niepołomice, 12 maja 2022, w dniu Nawiedzenia Ikony Św. Rodziny

 

Informację dla uczniów i rodziców.

1.    Zapraszamy Was na uroczystość nawiedzenia Ikony Świętej Rodziny w naszej parafii.
2.    Wypełnijcie modlitwę do Św. Rodziny, poproście o podpisy rodziców i zaproście ich na Nawiedzenie w czwartek 12 maja na godz. 15.50.
3.    Postarajcie się być w stanie łaski uświęcającej.
4.    Po witaniu Ikony wprowadzimy ją do kościoła a o16.30 odprawiona zostanie Msza św.
5.    Podczas Mszy św. po modlitwie wiernych uczniowie klas VI i VII odczytają wspólnie swoją prośbę do Św. Rodziny i procesyjnie złożą ją na ręce Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin.
6.    Na podstawie tych próśb klasy VI otrzymają we wrześniu indeksy a klasy VII będą zaliczać rok formacji przed bierzmowaniem. Bardzo o to prosimy, bo Nawiedzenie jest ważnym doświadczeniem na drodze wzrostu Waszej wiary.

Ks. Proboszcz i Księża Współpracownicy