Modlitwy do Świętych Męczenników z Góry Ararat

rota

Litania do Świętych Męczenników z Góry Ararat

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo,    módl się za nami.
Święci Męczennicy z Góry Ararat,
módlcie się za nami.
Święci Męczennicy, cierpiący za wiarę,
Święci Męczennicy, z nadzieją oczekujący nieba,
Święci Męczennicy, z miłością przyjmujący swoje krzyże,
Święci Męczennicy, umiejący zaprzeć się siebie,
Święci Męczennicy, naśladujący Chrystusa przez swoją śmierć krzyżową,
Święci Męczennicy, wierni do końca,
Święci Męczennicy, posłuszni bardziej Chrystusowi niż cesarzowi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.: Módlcie się za nami Święci Męczennicy z Góry Ararat.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś świętym Męczennikom z Góry Ararat udział w Męce Chrystusa, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Modlitwa do Świętych Męczenników z Góry Ararat

Święci Męczennicy z Góry Ararat,
Święci Męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa
Nasi praojcowie z królem Kazimierzem Wielkim na czele
Wybrali Was dla mieszkańców Niepołomic jako patronów.

Święci Męczennicy, towarzyszycie naszej Parafii,
naszemu Miastu i kolejnym pokoleniom ludzi
zamieszkującym naszą Ziemię Niepołomicką,
znacie nasze radości i smutki oraz strapienia.
Byliście z nami w chwilach wielkich,
w czasach prób i doświadczeń.
Wierzymy, że przetrwaliśmy
dzięki Waszemu orędownictwu i Waszej opiece.

Pełni wdzięczności za przykład Waszej wierności Bogu
prosimy Was o dalszą opiekę i wstawiennictwo,
niech rodziny trwają przy Bogu, nie wstydzą się krzyża
i umieją przekazywać wiarę następnym pokoleniom.
Niech młode pokolenia mieszkańców Ziemi Niepołomickiej
wzrastają w pokoju i bezpieczeństwie,
z nadzieją na pomyślny rozwój.

Wszystkim tym,
którzy zmagają się ze swoimi krzyżami i krzyżykami
wyproście łaskę zwycięskiego wytrwania
w tych doświadczeniach. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

Modlitwa o pokój do Świętych Męczenników z Góry Ararat

Święci Męczennicy z  Góry Ararat,
pełniąc służbę wojskową troszczyliście się o bezpieczeństwo
dla Turcji i okolicznych krain,
prosimy Was o łaskę pokoju dla Syrii, Iraku i Bliskiego Wschodu oraz na Ukrainie.

Niech Wasze orędownictwo wyprosi u Boga
jedność i porozumienie wśród przywódców świata,
aby ustały bombardowania i walki zbrojne.
Waszej opiece powierzamy wszystkich uchodźców,
niech możliwy stanie się dla nich powrót do domów,
z których zostali wygnani.

Święci Męczennicy z  Góry Ararat,
przelaliście krew wyznając wiarę w Jezusa,
wybłagajcie wytrwałość w wierze dla prześladowanych chrześcijan
i uproście u Boga ustanie prześladowań.
Nam zaś, których wiara jest słaba, uproście
umocnienie i wzrost naszej wiary.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa osobista do Świętych Męczenników z Góry Ararat  w cierpieniu

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Dźwigam krzyż, jest mi źle, cierpię,
nie potrafię nazwać tego krzyża po imieniu
źle mi jest w szkole (w pracy), podczas choroby, w rodzinie, w małżeństwie.

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Chciałbym (-łabym) inaczej żyć, być szczęśliwym (-wą)
Błagam o nadzieję i siły do podjęcia krzyża
a może tylko małego krzyżyka?
Jak to jest, gdy się jest na krzyżu w imię wierności Jezusowi?

Święci Męczennicy z Góry Ararat
Proszę o Waszą odwagę w podjęciu krzyża
Proszę o Wasze męstwo w stanięciu przy moim krzyżu
Proszę o Waszą wytrwałość w trwaniu na krzyżu.
Proszę o odrobinę radości zmartwychwstania,
żeby zobaczyć sens krzyża.

Proszę o to przez Wasze wstawiennictwo święci Męczennicy, najlepszego Ojca w niebie

i przez cierpiącego na Krzyżu Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.