Módlmy się do Świętych Męczenników z Góry Ararat

DSC_2481

Święci Męczennicy z Góry Ararat,
Święci Męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa
Nasi praojcowie z królem Kazimierzem Wielkim na czele
Wybrali Was dla mieszkańców Niepołomic jako patronów.
Święci Męczennicy, towarzyszycie naszej Parafii,
naszemu Miastu i kolejnym pokoleniom ludzi
zamieszkującym naszą Ziemię Niepołomicką,
znacie nasze radości i smutki oraz strapienia.
Byliście z nami w chwilach wielkich,
w czasach prób i doświadczeń.
Wierzymy, że przetrwaliśmy
dzięki Waszemu orędownictwu i Waszej opiece.
Pełni wdzięczności za przykład Waszej wierności Bogu
prosimy Was o dalszą opiekę i wstawiennictwo,
niech rodziny trwają przy Bogu, nie wstydzą się krzyża
i umieją przekazywać wiarę następnym pokoleniom.
Niech młode pokolenia mieszkańców Ziemi Niepołomickiej
wzrastają w pokoju i bezpieczeństwie,
z nadzieją na pomyślny rozwój.
Wszystkim tym,
którzy zmagają się ze swoimi krzyżami i krzyżykami
wyproście łaskę zwycięskiego wytrwania
w tych doświadczeniach. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.