Módlmy się za Ojczyznę

RDG_grafika

Dziękczynienie za dar Ojczyzny

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:
Dzięki Ci składamy. Boże naszych ojców!
-    za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat;
-    za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć;
-    za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;
-    za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;
-    za piękno polskiego języka;
-    za ojczystą ziemię, która nas żywi;
-    za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;
-    za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;
-    za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny;
-    za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;
-    za wszystkich polskich świętych i błogosławionych;
-    za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione;
-    za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;
-    za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie i spraw, abyśmy idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
z Podręcznika Nabożeństw Archidiecezji Krakowskiej.