Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego – dla narzeczonych

Miejsce odbywania się:
Dyżury odbywają się w Domu św. Karola, przy kościele w Rynku, w Niepołomicach, we wtorki 19.00 – 20.00

Zapisy:
Zapisy na dyżury /od 1 września 2019r./ w danym miesiącu rozpoczynają się od 15 dnia poprzedniego miesiąca na stronie internetowej www.poradniadlanarzeczonych.pl

Zachęcamy do  udziału w Warsztatach Komunikacji lub w Kursie NPR, który zastępuje dwie wizyty w Poradni dla Narzeczonych. Dodatkowo umożliwiamy odbycie ostatniej – trzeciej rozmowy w Poradni bezpośrednio po Warsztatach, lub po Kursie NPR.