Niech zwycięży duch!

pola chwały

Do duchowej mobilizacji wezwał ks. prałat Stanisław Mika, proboszcz parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i sanktuarium św. Karola Boromeusza. W niedzielę ks. Stanisław Mika przewodniczył Mszy św. polowej sprawowanej w ramach Pól Chwały gromadzących w Niepołomicach miłośników historii.  

Oprócz mobilizacji fizycznej konieczna jest mobilizacja ducha- podkreślał ks. Stanisław Mika w homilii. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Eucharystia polowa sprawowana podczas Pól Chwały  to nawiązanie do tradycji. -Zanim dochodziło do zmagań o wielką sprawę, zawsze przed mobilizacją wojskową, czy też równolegle z nią, była mobilizacja ducha- wyjaśniał ksiądz proboszcz wskazując na aktualność tej nauki wynikającej z historii.

Ks. Stanisław Mika tłumaczył, że mobilizacja ducha realizuje się poprzez pamięć o historii, szukanie prawdy. Jak podkreślił, to wezwanie szczególnie aktualne dzisiaj w czasach prób manipulowania i zakłamywania prawdy historycznej.

Kaznodzieja zaznaczył, że mobilizacja ducha dokonuje się z pomocą Pana Boga, ale konieczny jest również nasz wysiłek osobisty. Zobowiązani jesteśmy do obrony chrześcijańskich wartości w rodzinach, narodzie. Ksiądz proboszcz życzył, aby Pola Chwały nie były tylko zabawą, ale by stawały się polami zwycięstwa ducha! Po Eucharystii ulicami miasta przemaszerowali rekonstruktorzy, miłośnicy historii w strojach z różnych epok.

Pola Chwały odbyły się w Niepołomicach po raz ósmy. W dniach 28-29 września, w mieście stanęło kilkadziesiąt obozowisk wojskowych od czasów starożytnych aż do współczesności. Dla mieszkańców i gości przygotowano wiele atrakcji.

Zapraszamy do galerii (fot. Roman Bochenek).

Małgorzata Bochenek