Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4. 04. 2021 r.

DSC_9832

1.    Niestety musimy przypomnieć o ograniczeniu do 25 osób w kościele na każdej Mszy św.
2.    Dzisiaj Msze św. w naszym kościele, tak jak w każdą niedzielę (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.30 i 18.00). O 17.30 – nabożeństwo eucharystyczne z koronką do Miłosierdzia Bożego kończy obchód Triduum Sacrum. Zachęcamy, aby po przyjęciu Komunii św. w ciągu najbliższych dni, po Mszy św. pozostać w kościele i odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Jezusem w tabernakulum i pomodlić się w intencjach w których modli się Ojciec Święty Franciszek. Zyskamy w ten sposób odpust zupełny dla siebie lub dla wybranej duszy w czyśćcu. Zasługi Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych zostaną nam przypisane i będą odbudowywać to, co zniszczone zostało w naszym wnętrzu przez grzechy. Przypomnijmy, że w sakramencie pokuty uzyskujemy przebaczenie grzechów i odnowienie łaski uświęcającej. Trwając w stanie łaski uświecającej i przyjmując Komunię świętą, poprzez wysiłek duchowy jakim jest zyskiwanie odpustów umacniamy nasze życie duchowe. Zyskując odpusty doświadczymy głębszej przemiany naszych serc.
3.    W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. w naszym kościele jak w niedzielę.
4.    Serdeczne podziękowania:
a.    Kapłanom za posługę w konfesjonale.
b.    Ks. Jakubowi, kantorom i oazie za śpiew Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
c.    Lektorom, ministrantom i szafarzom z ks. Jakubem za piękną liturgię Triduum Sacrum.
d.    Całej Diakonii Muzyczne, oraz Organistom za oprawę muzyczną Triduum.
e.    Za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego – kościelnym – p. Mateuszowi i p. Leszkowi, p. Jakubowi, lektorowi Kacprowi oraz młodzieży z Oazy.
f.    Za czuwanie przy Ciemnicy i przy Grobie Pańskim Honorowej Straży, Radzie Parafialnej, Rejonowym Zespołom Duszpasterskim, Ruchowi Rodzin Nazaretańskich, Różom Różańcowym, Kręgom Rodzin, harcerzom, Kawalerzystom z 5 DAK, oazie młodzieży i poszczególnym parafianom. Szczególne podziękowania składamy Wspólnocie Ararat za podjęcie odpowiedzialności za nocne czuwanie z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
g.    Serdeczne podziękowania Mateuszowi Piwoszowi za transmisje na parafialnych Facebook-u.
h.    Służbie Kościelnej za przygotowania i pracę w czasie Triduum
i.    PP. Kukiełkom za ofiarowane kwiaty do Grobu, do Ciemnicy i na plebanię oraz pani Renacie Ptak za ofiarowane kwiaty.
j.    Bóg zapłać Panu Pawłowi Drabikowi za ciasto, Restauracji „Jakubowe Smaki” dziękujemy za wędliny.
k.    Dziękujemy za życzenia otrzymane w Wielki Czwartek z racji Święta Kapłańskiego. Jesteśmy wdzięczni za modlitwę.
l.    Dziękujemy za życzenia wielkanocne od Pana Burmistrza, Romana Ptaka, od wielu instytucji i szkół, od Parafian, za każdy przejaw życzliwości z Waszej strony wyrażamy wdzięczność. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom.
5.    Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Ponieważ kwiaty zostały ofiarowane, złożone ofiary zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem kościoła do Świąt, m.in. czyszczenie podłogi i zakup nowego paschału.
6.    Dziękujemy za wszelkie ofiary, składane na tacę, w kopertach, na e-tacę i na konto parafialne, które umożliwiają opłacenie rachunków za prąd i inne wydatki. Niech Zmartwychwstały hojnie odpłaci!
7.    Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najlepsze życzenia wielkanocne. Niech nasze osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym dodaje nam nadziei, że to co złe skończy się i będziemy mogli zacząć wszystko na nowo ale lepiej. Szczęść Boże! Alleluja!