Odpust ku czci św. Karola Boromeusza

DSC_2610

Dzień 4. listopada jest datą ważną dla naszej wspólnoty parafialnej – rzec by można – od wieków. W tym dniu bowiem obchodzimy wspomnienie świętego Karola Boromeusza, który jest jednym z patronów naszej świątyni.

Tegoroczne uroczystości odpustowe przybrały szczególny charakter ze względu na to, że rozpoczęły one Rok Świętego Karola, który to jednocześnie będzie przygotowaniem do 410. rocznicy sprowadzenia cudownego obrazu świętego Biskupa z Bolonii do Niepołomic. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. W swojej homilii Metropolita Krakowski nawiązywał przede wszystkim do odczytanej wcześniej Ewangelii o Dobrym Pasterzu. Pasterzu, którego owce doskonale znają, bo poznały Jego miłość – tę, która przezwycięża trudności, uzdalnia do ofiary i nie cofnie się przed absolutnie niczym. Na Niego Ksiądz Kardynał wskazał, jako na wzór, w który tak bardzo zapatrzony był Karol Boromeusz. Oczywiście w tym kontekście został wspomniany także bł. Jan Paweł II, któremu Patronem od Chrztu Świętego był nie kto inny, jak właśnie święty Biskup Mediolanu. Kardynał życzył też nam wszystkim, abyśmy mając za przykład dwóch tak wielkich ludzi, z miłością oraz radością służyli Bogu i sobie nawzajem, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzając. (por. Rz 12, 10).

Po zakończonej Eucharystii zostali przedstawieni Księdzu Kardynałowi laureaci konkursu plastycznego, którego motywem przewodnim było życie świętego Karola. Potem nastąpiło wspólne odmówienie aktu ofiarowania się naszemu Patronowi oraz odśpiewane zostało uroczyste Te Deum. Na samym zaś końcu nastąpiło długo oczekiwane poświęcenie gruntownie odremontowanej plebanii.

Cała uroczystość zgromadziła Niepołomiczan – starszych, młodszych oraz całkiem małych, liczne grupy parafialne, gości, a także księży z naszego dekanatu, jak również i tych, którzy w ostatnich latach mieszkali i posługiwali w naszej wspólnocie. Panu Bogu niech będzie chwała, za to piękne święto, podczas którego zebraliśmy się na wspólnej, gorącej modlitwie za przyczyną naszego świętego Patrona.

AK