Odpust

rota

Sumie odpustowej ku czci Dziesięciu Tysięcy Męczenników z Góry Ararat przewodniczył i wygłosił homilię ks. Jacek Ponikowski dyrektor Domu dla Niewidomych Mężczyzn (Niepołomice- Jazy). Relikwie czczonych w naszej parafii męczenników w procesji ponieśli kapłani. W dniu odpustu, z racji trwającego Roku Miłosierdzia, odbyła się kwesta na rzecz prowadzonej przez ks. Ponikowskiego placówki.

fot RB

Tagi: