Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!

2018-19_obrazki_rok-szkolny

Mobilizujmy dzieci do udziału we Mszy św.

Pomocne w tym będzie coniedzielny obrazek, który dzieci wkleją do otrzymanej książeczki.

Rodziców prosimy, aby z dzieckiem porozmawiać na temat Ewangelii niedzielnej i obrazka.

Szczęść Boże w przekazywaniu wiary dzieciom.

ks. Proboszcz

P. s. Propozycja na 16 września – obrazek przedstawia modlącego się chłopca, który myśli o wszystkim tylko nie o modlitwie – Spróbuj się zaprzeć siebie podczas modlitwy i skoncentruj się na kontakcie z Bogiem