Księża

Proboszcz:

 • ks. mgr lic. Stanisław Mika, Kapelan Ojca Świętego
  święcenia kapłańskie: 16 V 1982
  w parafii od 2004
  tel. 605 253 629
  e-mail: S.Mika@diecezja.krakow.pl

Wikariusze:

 • ks. mgr  ppor. Marian Polonka, E.c.
  święcenia kapłańskie: 17 V 1981
  w parafii od 1990
  tel. 12 281 33 56
 • ks. mgr Rafał Bobek
  święcenia kapłańskie: 25 V 2013
  w parafii od 2013

W duszpasterstwie pomaga:

 • ks. mgr Dariusz Karbowiak
  święcenia kapłańskie: 12 VI 1993
  w parafii od 2013