Księża

Proboszcz:

 • ks. mgr lic. Stanisław Mika, Kapelan Ojca Świętego
  święcenia kapłańskie: 16 V 1982
  w parafii od 2004
  tel. 605 253 629
  e-mail: ksstmika@gmail.com

Wikariusze:

 • ks. mgr  ppor. Marian Polonka, E.c.
  święcenia kapłańskie: 17 V 1981
  w parafii od 1990
  tel. 12 281 33 56
 • ks. mgr Jarosław Chlebda
  święcenia kapłańskie: 2005 r.
  w parafii od 2023
 • ks. mgr Michał Korbel
  święcenia kapłańskie: 2015
  w parafii od 2023

W duszpasterstwie pomaga:

   • ks. Józef Łędzki
    święcenia kapłańskie: 1982
    w parafii od 2019