Podręcznik nawiedzenia rodziny przez św. Karola Boromeusza

A18_4034_slider

Podręcznik nawiedzenia rodziny przez św. Karola Boromeusza w znaku relikwii i obrazu

(inne podręczniki są podobne w układzie, zawierają tylko modlitwy do innego świętego)

Spis treści
Przebieg nawiedzenia ……………………………………………………………………………..strona 2
Modlitwa powitalna ………………………………………………………………..……………..strona 3
Litania do św. Karola Boromeusza ………………………………………….………..strona 4
Modlitwa na zakończenie nawiedzenia ……………………….………………..strona 6
Akt ofiarowania się św. Karolowi  ……………………..…………………….………..strona 6
Modlitwy do św. Karola Boromeusza ………………………..…..………………..strona 7
Życiorys św. Karola Boromeusza …………………….…………..…..………………..strona 8
Kronika nawiedzenie domów przez relikwie i obraz św. Karola Boromeusza (wpisz datę, nazwisko rodziny i adres) ……………………………………..strona 10
Prośby do św. Karola Boromeusza ……(wpisz swoje prośby)…..…………..strona 16
Podziękowania dla św. Karola Boromeusza (wpisz podziękowania …….str. 18

Przebieg nawiedzenia
1.    Ustalić gdzie znajdują się obraz i relikwie Świętego – nazwisko i adres, kontakt
2.    Umówić z sąsiadem dzień i godzinę, najlepiej  o 19.00 odbioru feretronu wraz z relikwiami Świętego
3.    Po przybyciu sąsiadów po obraz i relikwie, przedstawiciel rodziny, gdzie kończy się nawiedzenie mówi: „Święty N. dziękujemy Ci za Twoje nawiedzenie. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Świętych.
4.    Przedstawiciel rodziny, w której rozpoczyna się nawiedzenie mówi: „Zapraszam Cię, Święty N. do naszej rodziny, do naszego domu.” Następnie bierze feretron z relikwiami i niesie do domu lub wkłada do samochodu, aby podwieźć do domu. Rodzina, która przyjmuje odwiedziny Świętego powinna wyjść we dwie lub trzy osoby po feretron i relikwie do sąsiadów. Można mieć ze sobą zapalone świece. W drodze możemy odmówić dziesiątkę różańca świętego.
5.    Po wejściu do domu umieszcza się feretron z relikwiami na honorowym miejscu, tak, aby feretronu nie przestawiać do czasu zakończenia nawiedzenia.
6.    Modlitwa powitalna (patrz podręcznik nawiedzenia strona 3
7.    Litania do Świętego
8.    Inne modlitwy wspólne np. Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego (wedle uznania
9.    W czasie nawiedzenia nie włączamy telewizji, nie słuchamy głośnej muzyki, tworzymy atmosferę skupienia i modlitwy.
10.    Każdy z domowników niech znajdzie czas na chwile modlitwy w ciszy przy Świętym. W ciągu następnego dnia staramy się wedle możliwości pomodlić przy feretronie
11.    O 18.45 następnego dnia gromadzi się cała rodzina
12.    Dokonuje wpisu w podręczniku nawiedzenia (podaje się adres, ulica domu oraz nazwisko) Można napisać zdanie podziękowania w podręczniku, w dziale świadectwa oraz podziękowania i prośby
13.    Litania do Świętego i modlitwa pożegnalna z zawierzeniem rodziny
14.     Przedstawiciel rodziny, gdzie kończy się nawiedzenie mówi: „Święty N. dziękujemy Ci za Twoje nawiedzenie. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Świętych”.
15.    Rodzinę odbierającą feretron odprowadzamy ze świecami do furtki

Modlitwa powitalna

Modlitwa do św. Karola Boromeusza, patrona Miasta i Gminy Niepołomice
Święty Karolu, nasz Orędowniku u Boga, wejrzyj z miłością i troską na wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice, którzy od ponad czterystu lat wzywają Twego orędownictwa i teraz z ufnością przychodzą do Ciebie prosząc, abyś wyjednał nam mocną wiarę, niezachwianą nadzieję i gorącą miłość.
Przed Tobą składamy swoje troski i nadzieje, za Twoją przyczyną prosimy Boga w intencji dzieci i młodzieży, polecamy Ci sprawy rodzin, błagamy o zdrowie i ulgę w cierpieniu.
Święty Karolu, uproś u Boga błogosławieństwo w pracy, a bezrobotnym pozwól znaleźć zatrudnienie. Wszystkim przedsiębiorcom pomagaj w ich trudzie i natchnij ich szacunkiem i troską o pracowników.
Święty Karolu, strzeż i pomagaj tym, którzy w naszym Mieście i Gminie pilnują porządku, bronią przed pożarami, ratują nasze życie i zdrowie.
Otaczaj nas swą opieką i spraw, aby w naszym Mieście i Gminie nie zabrakło ludzi, którzy będą kochali naszą Ziemię Niepołomicką i będą odpowiedzialnie o nią się troszczyć. Uproś nam, abyśmy wszyscy czuli się jak wielka rodzina a Ziemia Niepołomicka była naszą małą ojczyzną, naszym domem.
Polecamy twemu wstawiennictwu naszych braci i siostry, którzy już odeszli z tego świata. Wypraszaj im łaskę szczęścia wiecznego, a nam pomóż wiernie trwać przy Bogu, abyśmy z Nim zjednoczeni na ziemi, mogli z Nim radować się na wieki w niebie. Jemu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.
Święty Karolu Boromeuszu, wejrzyj na naszą rodzinę. Witamy Cię w naszym domu, błogosław nam i opiekuj się nami. Ty znasz nasze troski i radości. Polecamy się Tobie i prosimy o Twoje orędownictwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(można także wypowiedzieć kilka zdań modlitwy od siebie, osobiście)

Litania do św. Karola Boromeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Karolu pobożnych rodziców pociecho,
Święty Karolu lilio niewinności, dobrymi obyczajami młodzież budujący,
Święty Karolu do grona kardynałów powołany,
Święty Karolu Kapłanie według Serca Jezusowego,
Święty Karolu do godności arcybiskupiej wywyższony,
Święty Karolu w winnicy Pańskiej gorliwy pracowniku,
Święty Karolu cichości i pokory wielki miłośniku,
Święty Karolu ojcze ubogich i zgłodniałych żywicielu,
Święty Karolu głosicielu strasznego sądu Bożego,
Święty Karolu rycerzu Chrystusa, mieczem słowa Bożego zbawienie dusz    wojujący,
Święty Karolu ostrą pokutą zło zwyciężający,
Święty Karolu karności duchowej odnowicielu,
Święty Karolu zatwardziałych grzeszników z Bogiem jednający,
Święty Karolu opiekunie wdów i sierot,
Święty Karolu od zabójczego strzału przez matkę Bożą obroniony,
Święty Karolu w czasach doświadczeń, przyjemna Bogu ofiaro i pojednanie,
Święty Karolu cudowny lekarzu chorych i opuszczonych,
Święty Karolu obrońco i nasz patronie,

Święty Karolu łaskę bogobojnego życia i zbawienia, uproś nam u Boga.
Święty Karolu zatwardziałym grzesznikom łaskę nawrócenia,
Święty Karolu oswobodzenie od napaści nieprzyjaciół,
Święty Karolu pokój, jedność i miłość braterską w ojczyźnie naszej,
Święty Karolu, Ojcu Świętemu N. zdrowie, potrzebne siły i światło Ducha    Świętego w kierowaniu Kościołem Powszechnym,
Święty Karolu, Biskupowi naszemu N. zdrowie, potrzebne siły i światło Ducha    Świętego w kierowaniu Kościołem Krakowskim,
Święty Karolu, łaskę powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii,
Święty Karolu, pokój, bezpieczeństwo i pomyślność naszemu Miastu i Ziemi    Niepołomickiej,
Święty Karolu, naszej młodzieży ducha bojaźni Bożej i miłości Ojczyzny,
Święty Karolu, zniewolonym przez alkohol, hazard, narkotyki i pornografię łaskę    nawrócenia i wolności,
Święty Karolu, dobrodziejom naszym szczególne łaski i Boże    błogosławieństwo,
Święty Karolu, powołanym spośród nas do kapłaństwa i życia zakonnego łaskę    wytrwania,
Święty Karolu, poszanowanie świętego węzła małżeńskiego,
Święty Karolu, pielgrzymującym i modlącym się teraz do Ciebie, wysłuchanie    ich błagań,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W. Módl się za nami święty Karolu Boromeuszu.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Prosimy Cię, Panie Boże, racz otaczać Twój Kościół nieustanną opieką,
† a za przyczyną św. Karola Boromeusza, biskupa, który pasterską gorliwością chwały dostąpił, * spraw żebyśmy za jego przykładem w Twej gorliwości nigdy nie ustawali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa na zakończenie nawiedzenia

Święty Karolu Boromeuszu dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszej rodzinie i w naszym domu. Jeszcze lepiej nas poznałeś i my lepiej poznaliśmy Ciebie dlatego prosimy Ciebie, abyś nami się opiekował i dlatego oddajemy się Tobie.

Akt ofiarowania się św. Karolowi

Święty Karolu, / kardynale Kościoła Chrystusowego, / ofiarujemy ci się wszyscy. / Każdy z nas oddaje w Twoją opiekę / każdy krok na tej ziemi, / gest ręki, / westchnienie, / słowo i spojrzenie. / Prosimy, wstawiaj się za nami / do Jezusa Chrystusa / we wszystkich utrapieniach i pokusach. / Dziękujemy Ci za Twoją wiarę, / nadzieję i miłość. / Módl się za nami, święty Patronie. / Amen.

Przedstawiciel rodziny, gdzie kończy się nawiedzenie mówi: „Święty Karolu, dziękujemy Ci za Twoje nawiedzenie. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Świętych” i przekazuje feretron i relikwie sąsiadom, którzy przyszli zaprosić św. Karola do swego domu.

Można zaśpiewać pieśn „Pod Twą obronę…” lub wezwanie „Święty Karolu Patronie nasz..”

Modlitwy do św. Karola Boromeusza

Święty Karolu wzbudź w naszych sercach pragnienie dobra, oddal egoizm, wyrwij z obojętności, rozwiej pesymizm, rozprosz znużenie. Odkryj przed nami obraz zła, które panuje w nas i naszych czasach i spraw, by stał się on bodźcem do pokuty, działania i miłosierdzia. Daj nam ufność, że świat może być zbawiony przez Chrystusa, nie przez kogokolwiek innego i że Kościół może nabrać nowej mocy dzięki sobie, nie dzięki innym. Spraw, byśmy zrozumiały prawdziwa reformę, taką, która miłuje, a nie nienawidzi, która śpieszy z pomocą, a nie krytykuje, która nie burzy, ale odnawia, która nie wynajduje nowości, ale dąży do rozwoju, która nie stoi w miejscu, ale idzie naprzód. Spraw, byśmy były zdolne realizować taka właśnie reformę, która dokonuje się w drodze do uświęcenia i rozświetlenia chrześcijańskiego życia, dla sprawiedliwości i pokoju wśród warstw społecznych, dla obrony pokornych i pocieszenia cierpiących. Amen.

Boże, Ojcze nasz, dałeś nam św. Karola jako patrona, abyśmy jak On, były ożywione duchem Kościoła i miłością do Niego. W naśladowaniu Świętego obdarz nas nieznużoną gorliwością dla zbawienia ludzi. Przykład Jego wielkiej miłości do ubogich i chorych, Jego samozaparcie, Jego wytrwała modlitwa i Jego życie w duchu Ewangelii niech będą nam pomocą w ciągłym rozwoju naszej służby dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Karolu, przemożny Sługo Boga oraz Kościoła, błagamy Ciebie ! Wyjednaj nam u Boga moc miłosierdzia Jego i odpuszczenie grzechów. Wyproś umiłowanie pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam przymnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej, miłości najgorętszej wobec Boga i bliźniego. Jak za dni Twej ziemskiej posługi, tak i dziś dla nas bądź ochroną, pomocą we wszystkich potrzebach tak duszy i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, kapłanów, a szczególnie maluczkich i chorych. Niech za Twoim wstawiennictwem wszechmogący i miłosierny Bóg, który cudami ciebie wsławić raczył, udzieli nam łaski ( …….. ) o jaką z ufnością się ku Niemu zwracamy.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu …
Św. Karolu Boromeuszu, módl się za nami!

Życiorys św. Karola Boromeusza (ze strony Radia Maryja)

Karol Boromeusz, z włoskiego Carlo Borromeo, urodził się 2 października 1538 w Aronie we Włoszech, zmarł 3 listopada 1584. Był włoskim kardynałem, arcybiskupem Mediolanu (1560-1584), świętym Kościoła katolickiego. Karol Boromeusz urodził się na zamku w Aronie. Był synem Gilberta i Małgorzaty Medici (siostry papieża Piusa IV). W wieku siedmiu lat został przeznaczony do stanu duchownego, otrzymał suknię klerycką od biskupa Lodi, kardynała Simonetta. Dwa lata później zmarła jego matka. On sam początkowo uczył się w rodzinnym zamku, następnie od 1552 roku studiował w Pawii prawo kanoniczne i cywilne uwieńczone w 1559 roku doktoratem obojga praw. W wolnych chwilach polował, grał w szachy. Umiał grać na wiolonczeli, znał się na sztuce.
W roku 1559 papież Pius IV wezwał go razem z bratem Fryderykiem do Rzymu. Mianował Karola protonotariuszem apostolskim i referendarzem w sygnaturze. W 1560 otrzymał godność kardynała oraz został mianowany administratorem archidiecezji mediolańskiej z obowiązkiem pozostawania w Rzymie. Później otrzymał jeszcze godności: kardynała-protektora Portugalii, Niderlandów (obecnie tereny Belgii i Holandii) i katolików szwajcarskich, archiprezbitera bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie (Santa Maria Maggiore) oraz opiekuna wielu zakonów. Godności te wiązały się ze znacznymi dochodami (ok. 48 000 skudów), które Karol przeznaczał na cele dobroczynne.
W 1563 r. otrzymał święcenia kapłańskie oraz sakrę biskupią, a w 1565 został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Miał wielki wkład w pracach ostatniej fazy soboru trydenckiego (1545-1563) i dokładał starań, by jego postanowienia były realizowane w jego archidiecezji. Był członkiem Kongregacji Soboru, nadzorującej wprowadzanie reform po Soborze Trydenckim, od jej powołania do końca swojego życia. W Kurii Rzymskiej był drugą po papieżu osobą, nazywano go „okiem papieża”. Po śmierci wuja (1567) musiał opuścić Rzym.
Przeprowadził 13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjalnych, by wprowadzić uchwały i reformy Soboru Trydenckiego. W 1582 przeprowadzano reformę Mszału Rzymskiego i brewiarza, postarał się aby w jego diecezji zachować od dawna stosowany ryt ambrozjański.
W 1564 otworzył w Mediolanie wyższe seminarium duchowne a w kilku miejscowościach niższe – ich prowadzenie zlecił Oblatom św. Ambrożego. Po powrocie w 1567 przeprowadził osobiście ścisłą wizytację kanoniczną – jedną z pierwszych w Kościele po Soborze Trydenckim. Wspierał zakony, dla świeckich zakładał bractwa, szczególnie wspierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, którego celem było nauczanie dzieci (było ono zaczątkiem nowożytnych katechetów). W dniu śmierci świętego Bractwa były w każdej parafii archidiecezji mediolańskiej. Założył w Mediolanie szkołę wyższą filozofii i teologii, którą prowadzili Jezuici, a dla uboższej młodzieży osobne kolegium w Pawii. Teatyni prowadzili szkołę i kolegium w Mediolanie dla młodzieży szlacheckiej. Zakładał także szkoły żeńskie.
Fundował sierocińce, przytułki dla bezdomnych i przytułki dla dziewcząt i kobiet. W czasie kilkakrotnie wybuchającej w Mediolanie epidemii nakazywał otwierać spichlerze i rozdawać żywność ubogim. Osobiście spowiadał chorych i udzielał im sakramentów. Podczas epidemii ospy (1577) prowadził boso procesję pokutną ulicami miasta.
Karol Boromeusz umartwiał się postami i noszeniem włosiennicy oraz długimi nocnymi modlitwami. Przed śmiercią udał się na rekolekcje do sanktuarium Maryjnego w Varallo, gdzie zachorował na febrę i w drodze do Mediolanu zmarł około godziny 21, 3 listopada 1584 roku.
Był gorliwym biskupem oddanym bez reszty dziełu reformy trydenckiej. Przez kilkaset lat był sztandarowym wzorem nowego modelu biskupa czasów kontrreformacji.