Przygotowanie do bierzmowania klas VIII w kwietniu 2019 r.

Duch Święty

Przygotowanie do bierzmowania klas VIII w kwietniu 2019 r.

Uwaga – w środę 20 marca nie ma Alphy dla klas VIII. (Misje) Następne spotkanie jest w środę 27 marca o 18.00

1.    Termin bierzmowania  – 26 kwietnia 2019 r.
2.    Bierzmowania udzieli bp Damian Muskus
3.    Forma przygotowań – Kurs Alpha dla młodych
a.    Środy od 18.00 – zaczynamy od podwieczorku, potem krótkie filmiki z problemem i pytania oraz wyjaśnienia. Na koniec spotkania w grupach – dyskusja na temat poruszonych spraw. Całość potrwa do 20.00
b.    Miejsce spotkań – sala kina
c.    Terminy spotkań – środy od 18.00 do 20.00:
i.    30 stycznia
ii.    6, 13, 20, 27 lutego
iii.    5 marca (wtorek)
iv.    weekend Alpha 9-10 marca
1.    W sobotę – od 9.00 do 20.00 (obiad na miejscu)
2.    w niedzielę – od 9.00 do 14.00 (obiad już domu)
v.     13, 27 marca
vi.    3 kwietnia
d.    Tematy spotkań:
i.    Czy jest w życiu coś więcej?
ii.    Kim jest Jezus?
iii.    Dlaczego Jezus umarł?
iv.    Na czym opiera się nasza wiara?
v.    Dlaczego i jak się modlić?
vi.    Dlaczego i jak czytać Biblię?
vii.    W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
viii.    Jak przeciwstawiać się złu?
ix.    Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
x.    Czy Bóg dzisiaj uzdrawia i co z Kościołem?
xi.    Podczas weekendu Alpha:
1.    Kim jest i co czyni Duch Święty?
2.    Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
4.    Warunki udziału i dopuszczenia do bierzmowania:
a.    Zaliczony I-szy i II-gi rok katechezy przed bierzmowaniem.
b.    Udział we wszystkich spotkaniach
c.    Udział w całym weekendzie Alpha (odbywa się na miejscu w parafii) jest to forma rekolekcji
d.    Próby przed bierzmowaniem
i.    23, 24, 25 kwietnia
e.    Przystąpić do spowiedzi
f.    Prowadzić indeks, potwierdzać udział we Mszy św. niedzielnej, spowiedzi, Droga krzyżowa, Gorzkie żale (4 razy Droga krzyżowa lub Gorzkie żale)
5.    Dokumenty potrzebne przed bierzmowaniem:
a.    Metryka chrztu (o ile ktoś chrzczony poza naszą parafią). Parafia nie przechowuje metryk do I-szej Komunii św. – dostarczyć do końca lutego!
b.    Wybrać i podać nazwisko świadka. Powinna to być osoba bierzmowana, żyjąca w związku małżeńskim, nie może być osoba żyjąca w wolnym związku (bez ślubu kościelnego) lub w związku cywilnym. Najlepiej mężczyzna dla chłopca a kobieta dla dziewczyny.
c.    Kandydaci na świadka dostarczą ze swojej parafii, że mogą być świadkami przy bierzmowaniu (do końca lutego!).
d.    Inne szczegóły w trakcie przygotowania
6.    6 lutego – oddać kartę zgłodzenia kandydata do bierzmowania
7.    Sprzątanie kościoła – piątek 18.30 (poszczególne grupy będą wyznaczane – każdy 1 raz)
8.    Rodzice potrzebni do pomocy przy przygotowaniu stołów i do modlitwy osłonowej (Udział we Mszy świętej)