Pytania do Ewangelii św. Łukasza dla klas VII rocznika 2019/2020 i terminy rozmów

Bierzmowanie

Kandydaci do bierzmowania z klas VII proszeni są o przeczytanie Ewangelii św. Łukasza i o powtórzenie katechizmu tak jak do I Komunii św. Pytania do Ewangelii św. Łukasza na stronie parafii. Spotkania indywidualne z kandydatem (kandydatką) do bierzmowania z klas VII i jednym z rodziców z kapłanem na 15- minutową rozmowę w celu podsumowania przygotowań w tym roku szkolnym  oraz sprawdzenie znajomości katechizmu i Ewangelii św. Łukasza. Zapisy telefonicznie pod numerem 609 811 041 w godzinach kancelarii od poniedziałku do soboty włącznie od 8 do 9 i w czwartek od 17 do 19. Na rozmowęks. Antoni zaprasza we wtorek od 18.30 do 20.30 do sali na plebanii (wejście od kancelarii).  Na rozmowę koniecznie przynosimy indeks

Pytania do Ewangelii św. Łukasza dla klas VII rocznika 2019/2020

1.    Jak nazywali się rodzice św. Jana Chrzciciela?
2.    Gdzie znajdował się Zachariasz, gdy dowiedział się, że urodzi mu się syn?
3.    Jakimi słowami anioł powitał Maryję w chwili zwiastowania?
4.    Jak nazywał się anioł, który przybył do Maryi, aby jej zwiastować, że porodzi Syna?
5.    Jak ma na imię krewna, do której udała się Maryja po zwiastowaniu?
6.    Jakie okoliczności towarzyszyły narodzeniu św. Jana Chrzciciela?
7.    Dlaczego Jezus narodził się w Betlejem, a nie w Nazarecie – gdzie mieszkali Maryja z Józefem?
8.    Kto jako pierwszy przybył do nowonarodzonego Jezusa?
9.    Opowiedz historię o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni.
10.    Ile lat miał Jezus, gdy został odnaleziony w świątyni?
11.    Jak nazywał się starzec, który wyczekiwał przyjścia Mesjasza?
12.    Opowiedz o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni
13.    Jakich pokus doświadczał Jezus podczas pobytu na pustyni i jak na nie odpowiedział?
14.    Na co cierpiała teściowa Szymona?
15.    Podaj nazwę jeziora, na którym Jezus nauczał
16.    W jaki sposób Jezus powołał św. Piotra – opowiedz historię
17.    Streść historię uzdrowienia paralityka
18.    Kim był Lewi?
19.    Podaj imiona 12 apostołów
20.    Ile jest błogosławieństw w Ewangelii św. Łukasza?
21.    O co prosił Jezusa setnik z Kafarnaum?
22.    Co się wydarzyło, kiedy Jezus przyszedł do Nain?
23.    Co uczyniła nawrócona jawnogrzesznica?
24.    Opowiedz przypowieść o siewcy
25.    Co się wydarzyło podczas burzy na jeziorze?
26.    Opowiedz historię, która miała miejsce w krainie Gergazeńczyków
27.    Na co cierpiała kobieta, która dotknęła się frędzli płaszcza Jezusa i została uzdrowiona
28.    Co uczynił Jezus córce Jaira?
29.    Opowiedz historię o rozmnożeniu chleba
30.    Co odpowiedział Piotr na pytanie Jezusa: „A wy za kogo Mnie uważacie?”?
31.    Jakie są warunki pójścia za Jezusem i naśladowania Go?
32.    Co się wydarzyło podczas przemienienia?
33.    Co polecił Jezus uczonemu w Prawie czynić, aby osiągnął życie wieczne?
34.    Opowiedz przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie
35.    Co się wydarzyło w domu Marty i Marii?
36.    Jakiej modlitwy Jezus nauczył swoich uczniów?
37.    Opowiedz przypowieść o nieurodzajnym figowcu
38.    Opowiedz przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie
39.    Kogo zapraszać na ucztę?
40.    Opowiedz przypowieść o zabłąkanej owcy
41.    Opowiedz przypowieść o zagubionej drachmie
42.    Opowiedz przypowieść o Synu marnotrawnym
43.    Opowiedz przypowieść o Obrotnym rządcy
44.    Opowiedz przypowieść o Bogaczu i ubogim Łazarzu
45.    Ilu trędowatych Jezus uzdrowił, a ilu okazało wdzięczność za uzdrowienie?
46.    Opowiedz przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać
47.    Opowiedz przypowieść o Faryzeuszu i celniku
48.    O co zapytał Jezusa bogaty młodzieniec? Co mu Jezus odpowiedział?
49.    Jakie było pragnienie Zacheusza?
50.    Opowiedz przypowieść o minach
51.    Opowiedz przypowieść o przewrotnych rolnikach
52.    Co odpowiedział Jezus na pytanie o to, czy wolno płacić podatek Cezarowi?
53.    Dlaczego uboga wdowa została przez Jezusa pochwalona?
54.    W jaki sposób Judasz zdradził Jezusa?
55.    W jaki sposób Jezus ustanowił Eucharystię?
56.    Co się wydarzyło w Ogrójcu?
57.    Opowiedz historię zaparcia się Piotra
58.    Kto sądził Jezusa?
59.    Kogo tłum uwolnił zamiast Jezusa?
60.    Jak miał na imię człowiek, który pochował Jezusa?
61.    Kto pierwszy poszedł do grobu w dniu zmartwychwstania?
62.    Opowiedz historię o uczniach idących do Emaus
63.    Jak kończy się Ewangelia według św. Łukasza?