Roraty – Adwent 2018. Przyjdźcie z planszami we Wigilię na 7 rano!

Kochane dzieci, rozpoczęliśmy Roraty i poniedziałek 24 grudnia b.r. to nabożeństwo się kończy.

Czas tak szybko biegnie!

Zapraszamy we Wigilię w poniedziałek rano o 7.00. Przynieście swoje plansze! Chcemy nagrodzić Wasz wysiłek!

Podczas Rorat poznawaliśmy Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej czyli Ducha Świętego.

Bardzo dziękujemy Rodzicom, Dziadkom i Opiekunom, starszemu rodzeństwu, że byli z Wami na roratach.

Z Duchem Świętym …. wszystko jest możliwe!

Dziękuję Księżom za głoszenie kazań a Służbie Kościelnej za posługę na Roratach.

Wasz ks. Stanisław, proboszcz

 

Na Roratach losowane są dwa serduszka z prawidłowymi odpowiedziami na dany dzień  ( pytania i odpowiedzi są podawane poniżej). Pierwsze z wylosowanych dzieci zabiera do domu na jeden dzień figurkę Matki Bożej, drugie serduszko otrzymuje słodką nagrodę pocieszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci. Msza św. Roratnia przygotowuje nas do radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

Dzień 1 – 3 grudnia: dzieci otrzymały plansze

Pytania : (Odpowiedzi w nawiasach)

1. Co oznacza słowo”adwent”? (Przyjście, nadejście)

2. Co oznaczają słowa Rorate caeli desuper ? (Spuśćcie rosę, niebiosa)

3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty ? (Płomienie, szum wiatru, gołębica)

Zadania

1. Znajdź i przygotuj w domu najlepsze miejsce dla dekoracji roratniej.

2. Przypomnij sobie siedem darów Ducha Świętego

3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej

 

Dzień 2 – 4 grudnia: obrazek Józef Egipski

Pytania

1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiedział zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?  (Izajasz)

2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski? (Dar mądrości)

3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

(Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej)

Zadania

1. Przyklej obrazek na planszy roratniej

2. Naucz się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego

 

Dzień 3 – 5 grudnia: obrazek Abraham

Pytania

1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?

(Bo ona i jej mąż byli już starymi ludźmi)

2. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary ? (Izaak)

3.  Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?

(By zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan)

Zadanie: Pomódl się za rodziców, którzy nie potrafią doczekać się narodzin dziecka.

 

 Dzień 4 – 6 grudnia: obrazek – Prorocy
Pytania
1.    Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi? (To prorocy)

2.    Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz? (Dar przepowiadania przyszłości)

3.    Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga? (Cierpiał, bo nie był rozumiany i wysłuchiwany przez Żydów)

Zadanie: Dzisiaj lub w najbliższym czasie zrób coś dobrego w domu albo w szkole, tak jak św. Mikołaj- nierozpoznany.

 

Dzień 5 – 7 grudnia: obrazek – Mojżesz

Pytania

1.     Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej? (Przez Ducha Świętego)

2.     Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów? (Daru Rady)

3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi? (Aby także oni otrzymali Ducha Świętego i pomagali Mojżeszowi)

Zadanie: Kiedy nie wiesz, jak się zachować, co zrobić, co wybrać, co powiedzieć, proś Ducha Świętego o radę.

 

Dzień 6 – 10 grudnia: obrazek –  Gedeon

Pytania

1. Jakiego daru potrzebował Gedeon? (Daru męstwa).

2.Jak Gedeon pokonał Madianitów? (Dobrym wywiadem i hałasem wywołanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów).

3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?  (Zaufanie Bogu).

Zadanie: Kiedy boisz się przyznać do Jezusa, zawsze proś Ducha Świętego o dar męstwa.

 

Dzień 7 – 11 grudnia: obrazek – Dawid

Pytania

1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla? (Bo podobało Mu się jego serce).

2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności? (Po tym, że żyje po Bożemu: przestrzega Bożych przykazań, przyjmuje sakramenty, słucha Pana Boga bardziej niż ludzi).

3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?  (Od chrztu świętego).

  Zadania:

1. Pomódl się wieczorem za siebie i za swoją rodzinę, żebyście zawsze wszyscy, jak dzieci, trzymali się Pana Boga.

2. Spróbuj zachęcić do przyjścia na Roraty kogoś, kto jeszcze nie był na nich ani razu.

 

Dzień 8 – 12 grudnia: obrazek – Apostołowie i uczniowie

Pytania

 1. Co to jest bojaźń Boża? (Nie strach, a wielki szacunek i miłość do wszechmogącego Boga)
 2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej? (Kapłanów i uczonych w Piśmie).
 3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz? (Bóg jest wieczny, mądry, jest Stwórcą).

Zadania:

 1. Zapamiętaj słowa apostołów Piotra i Jana: „Czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”.
 2. Pomódl się o dary Ducha Świętego, takie, jakie potrzebne są Tobie i Twojej rodzinie.

 

Dzień 9 – 13 grudnia: obrazek – Matteo Farina

Pytania

 1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?

(Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność opanowanie).

 1. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby owocowały w nas dary Ducha Świętego?

(Trzeba słuchać Ducha Świętego, Jego natchnień, podpowiedzi, trzeba z Duchem Świętym współpracować).

 1. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo? (Dobroć).

Zadania:

 1. Znajdź w Piśmie Świętym Nowego Testamentu fragment w liście św. Pawła do Galatów, gdzie wymienione są owoce Ducha Świętego, i naucz się ich na pamięć.
 2. Pomyśl, dla kogo nie potrafisz być dobry, i spróbuj to zmienić.

 

Dzień 10 – 14 grudnia: obrazek – bł. Laura Vicuna

Pytania

 1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy? (Modliła się za nią).
 2. O co Laura prosiła Pana Boga? (Żeby mama umiała żyć po Bożemu, żeby zabrał jej życie i dał siłę mamie).
 3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury? (Że Laura uczy odważnej miłość Boga i wytrwałej modlitwy za rodziców i przyjaciół, szczególnie zagubionych na drodze do Boga).

Zadanie:

Pomódl się za swoich rodziców, bo może mają problemy nie do uniesienia, albo za kogoś kto zgubił drogę do Pana Boga, żeby posłuchał Ducha Świętego i wrócił.

 

Dzień 11 – 15 grudnia: obrazek – bł. Poznańska Piątka

Pytania

 1. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskie Piątki? (Pokojem).
 2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci? (Pisali listy do rodziny, każdy się wyspowiadał i przyjął Komunię).
 3. Jak nazywają się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką? (Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski).

Zadania:

 1. Zastanów się, czy nie masz kogoś, z kim powinieneś pogodzić się, szczególnie że zbliża się Boże Narodzenie. Pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 2. Pomódl się za tych, którzy nie potrafią ani przeprosić, ani przebaczyć.

 

Dzień 12 – 17 grudnia: obrazek – Chiara Corbella Petrillo

Pytania

1. Na czym polegała wierność Chiary? (Chiara ze wszystkich sit kochała Boga i wierzyła, że On wie lepiej)

2. Jak nazywały się dzieci Chiary? (Marysia, Dawid i Franio)

3. Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze chore dziecko nazwali Maria Grazia Letizia? (Maria – bo od Matki Bożej uczyli się, że dziecko nie należy do rodziców i wolno je zwrócić Bogu. Grazia, czyli łaska, bo wierzyli, że wszystko jest łaską. Letizia, czyli radość, bo podarowana na dziewięć miesięcy była ich wielką radością).

Zadania:

1.      Przypomnij sobie słowa aktu wiary.

2.      Pomódl się o wierność dla siebie i całej rodziny i o to, żebyście za wszystko umieli dziękować Panu Bogu.

 

Dzień 13 – 18 grudnia: obrazek – Alberto i Carlo

Pytania

1. Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą? (Bo spotkał młodego narkomana i długo z nim rozmawiał)

2. Co dawało siłę Albertowi, że umiał być dobry? (Komunia Święta)

3. Na czym polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta? (Przez człowieka chcieli trafić do Pana Boga)

 Zadania:

1. Nie czekaj na dobroć innych, pierwszy bądź dobry.

2. Zrób plakat albo napisz na kartce słowa Alberta: „Nie oczekuj niczego od innych, kochaj wszystkich, kochaj jako pierwszy, a znajdziesz radość i szczerą przyjaźń innych”.

 

Dzień 14 – 19 grudnia: obrazek – Helena Kmieć

Pytania

1. Dlaczego Helenka Kmieć pojechała do Boliwii? (Żeby pomagać siostrom w ochronce dla dzieci)

2. Skąd Helenka brała siłę i radość do wszystkiego, czym się zajmowała? (Z przyjaźni z Panem Jezusem)

3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości? (Bo Pan Jezus kocha nas mimo wszystko, jest przy nas zawsze)


Zadania:

1. Zaplanuj dokładnie, godzina po godzinie, jutrzejszy dzień albo jakiś inny wybrany, jeszcze przed świętami. Swój plan napisz na kartce i zawieś
w widocznym miejscu.

2. Postaraj się z radością w sercu, bez marudzenia, wypełniać wszystkie swoje obowiązki.

 

Dzień 15 – 20 grudnia: obrazek – św. Elżbieta Catez od Trójcy Świętej OCD

Pytania

1. Jaki owoc Ducha Świętego był potrzebny małej, upartej i wybuchowej Elżbiecie? (Opanowanie)

2. Kiedy Elżbieta postanowiła pracować nad swymi wadami? (Po pierwszej spowiedzi)

3. Co w swoim dzienniczku zapisała Elżbieta po pierwszej spowiedzi? („Moja dusza stała się mieszkaniem Boga. (…) O, święty dniu, kiedy Jezus pozwolił mi usłyszeć swój Głos)

Zadanie:

Zastanów się, jakie emocje przeszkadzają Ci być dobrym dzieckiem swoich rodzic dobrym kolegą, dobrym bratem czy siostrą. Poproś Jezusa, by pomógł Ci je opanować.

Dzień 16 – 21 grudnia: obrazek – bł. Hanna Chrzanowska

Pytania

1. Kiedy szczególnie jest nam potrzebny owoc cierpliwości? (Kiedy musimy na coś w chorobie, kiedy wydaje się, że czas się wydłuża)

2. Jak nazywała się błogosławiona polska pielęgniarka, która miała wielką cierpliwość do chorych? (Hanna Chrzanowska)

3. Kto na pogrzebie Hanny Chrzanowskiej powiedział słowa: „Byłem chory w różnych szpitalach Krakowa, w domach zapomniany przez ludzi, a Ty mnie znalazłaś, zaopiekowałaś się mną…”? (Kardynał Karol Wojtyła – przyszły papież)

Zadania:

1. Proś Ducha o cierpliwość, kiedy czujesz, że Ci jej brakuje.

2. Pomódl się za wszystkie pielęgniarki, które pracują w szpitalach z ciężko chorym

 

Dzień 17 – 22 grudnia: obrazek Matka Boża

 Zadania po Roratach:

1.      Przypomnij sobie i zapamiętaj siedem darów Ducha Świętego.

2.      Przypomnij sobie i zapamiętaj owoce Ducha Świętego wymienione w Liście do Galatów (Ga 5,22-23).

3.      Codziennie, chociaż jednym zdaniem, proś Ducha Świętego o dary, których najbardziej potrzebujesz.

Podczas Rorat przed ołtarzem pali się świeca tzw. Roratka. Symbolizuje ona Matkę Najświętszą niosącą ludziom Chrystusa – Światłość