Roraty – Adwent 2018

Roraty 1

Kochane dzieci, rozpoczęliśmy Roraty.

Zapraszamy w ciągu tygodnia o 7.00 rano lub 18.00 wieczorem.

Podczas Rorat poznajemy Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej czyli Ducha Świętego.

Na Roratach losowane są dwa serduszka z prawidłowymi odpowiedziami na dany dzień  ( pytania i odpowiedzi są podawane poniżej). Pierwsze z wylosowanych dzieci zabiera do domu na jeden dzień figurkę Matki Bożej, drugie serduszko otrzymuje słodką nagrodę pocieszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci. Msza św. Roratnia przygotowuje nas do radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

Dzień 1 – 3 grudnia: dzieci otrzymały plansze

Pytania : (Odpowiedzi w nawiasach)

1. Co oznacza słowo”adwent”? (Przyjście, nadejście)

2. Co oznaczają słowa Rorate caeli desuper ? (Spuśćcie rosę, niebiosa)

3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty ? (Płomienie, szum wiatru, gołębica)

Zadania

1. Znajdź i przygotuj w domu najlepsze miejsce dla dekoracji roratniej.

2. Przypomnij sobie siedem darów Ducha Świętego

3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej

 

Dzień 2 – 4 grudnia: obrazek Józef Egipski

Pytania

1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiedział zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?  (Izajasz)

2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski? (Dar mądrości)

3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?

(Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej)

Zadania

1. Przyklej obrazek na planszy roratniej

2. Naucz się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego

 

Dzień 3 – 5 grudnia: obrazek Abraham

Pytania

1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?

(Bo ona i jej mąż byli już starymi ludźmi)

2. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary ? (Izaak)

3.  Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?

(By zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan)

Zadanie: Pomódl się za rodziców, którzy nie potrafią doczekać się narodzin dziecka.

 

 Dzień 4 – 6 grudnia: obrazek – Prorocy
Pytania
1.    Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi? (To prorocy)

2.    Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz? (Dar przepowiadania przyszłości)

3.    Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga? (Cierpiał, bo nie był rozumiany i wysłuchiwany przez Żydów)

Zadanie: Dzisiaj lub w najbliższym czasie zrób coś dobrego w domu albo w szkole, tak jak św. Mikołaj- nierozpoznany.

 

Dzień 5 – 7 grudnia: obrazek – Mojżesz

Pytania

1.     Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej? (Przez Ducha Świętego)

2.     Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów? (Daru Rady)

3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi? (Aby także oni otrzymali Ducha Świętego i pomagali Mojżeszowi)

Zadanie: Kiedy nie wiesz, jak się zachować, co zrobić, co wybrać, co powiedzieć, proś Ducha Świętego o radę.

 

Dzień 6 – 10 grudnia: obrazek –  Gedeon

Pytania

1. Jakiego daru potrzebował Gedeon?

2.Jak Gedeon pokonał Madianitów?

3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?

Zadanie: Kiedy boisz się przyznać do Jezusa, zawsze proś Ducha Świętego o dar męstwa.

Dzień 7 – 11 grudnia: obrazek – Dawid

Pytania

1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla?

2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności?

3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?

 Zadania:

1. Pomódl się wieczorem za siebie i za swoją rodzinę, żebyście zawsze wszyscy, jak dzieci, trzymali się Pana Boga.

2. Spróbuj zachęcić do przyjścia na Roraty kogoś, kto jeszcze nie był na nich ani razu.

 

Podczas Rorat przed ołtarzem pali się świeca tzw. Roratka. Symbolizuje ona Matkę Najświętszą niosącą ludziom Chrystusa – Światłość