Bierzmowanie

  • Przygotowanie trwa trzy lata w okresie uczęszczania do gimnazjum.
  • Inne osoby pragnące przystąpić do bierzmowania zgłaszają się do kancelarii, aby odbyć   przygotowanie indywidualne (roczne) lub na kursie Alpha (półroczne)