Bierzmowanie

  • Przygotowanie trwa trzy lata w  klasie 6-tej, 7-mej, 8-mej.
  • Inne osoby pragnące przystąpić do bierzmowania zgłaszają się do kancelarii, aby odbyć   przygotowanie indywidualne (roczne) lub na kursie Alpha (półroczne) lub na Seminarium Odnowy Wiary

Klasy 6-te w roku 2023/2024