Chrzest

Kiedy?

 • W I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11.30

Zapisy

 • W kancelarii, najpóźniej tydzień przed chrztem. Przy zapisach wymagane są następujące dokumenty:
  • odpis metryki urodzenia z USC
  • należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Jeżeli mieszkają poza naszą parafią, winni przedstawić od swojego księdza Proboszcza zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami
  • dla dzieci spoza parafii prosimy o zgodę na chrzest z parafii zamieszkania

Pouczenie

 • W sobotę poprzedzającą niedzielę, w którą będzie udzielany chrzest pouczenie dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.00 w Domu św. Karola

Przymioty chrzestnego (zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego)

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu