Kapłaństwo

Zachęcamy do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i o zachowanie w powołaniu. Na ewentualne pytania zainteresowanych osób informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.