Małżeństwo

  1. Katechezy o rozeznaniu swego powołania i przygotowanie bliższe w szkole ponadgimnazjalnej.
  2. Przygotowanie bezpośrednie:
   12-9 miesięcy wcześniej narzeczeni rezerwują termin ślubu w kancelarii. 8 miesięcy wcześniej – udział w katechezach przedślubnych i trzy spotkania w katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
  3. Zaręczyny
   Spisanie protokołu 4 miesiące przed ślubem (metryka chrztu do ślubu świeżo wydana, świadectwa ukończenia katechezy szkolnej i przedślubnej, dowody osobiste).

Więcej informacji tutaj.