Spotkać Boga

DSC_0896

Ksiądz Tomasz Jarosz studiujący Katolicką Naukę Społeczną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie głosił tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.

W centrum nauk była odpowiedź na dwa pytania: czy wierzysz, że Jezus jest Bogiem; dlaczego wierzysz, że jest Bogiem.  Konkluzja rekolekcji prowadziła do stwierdzenia: tylko ten kto spotkał naprawdę Boga może wyznać gorącym sercem, że w Niego wierzy.

Na zakończenie rekolekcji każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  Padnięcie na kolana przed Eucharystycznym Panem, było szczególnym wyrazem naszego pragnienia autentycznego spotkania Boga.

Ksiądz Tomasz podczas nauk stanowych dla kobiet mówił o Mari, która siedziała u stóp Jezusa i wsłuchiwała się w Jego słowa, oraz Marcie gospodyni domowego ogniska. Z kolei w czasie nauk dla mężczyzn Rekolekcjonista zatrzymał się nad postawą Dawida i Józefa Egipskiego.

Rozpoczynając święty czas pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym ks. Tomasz Jarosz wyszedł od listu na tegoroczny Wielki Post Papieża Franciszka. Ojciec Święty napisał w nim m.in. o przyczynach obojętności ludzkiego serca. Papież nie poprzestał na ukazaniu problemu, ale wskazał drogę powrotu, aby nasze serce było gorące Bożą miłością. Papież jako drogę ratunku podał: post, modlitwę, jałmużnę.

Każdego dnia było też zadanie rekolekcyjne polegające na sięgnięciu po Pismo Święte. Należało odszukać, a następnie przeczytać Kazanie Jezusa.

Ksiądz Tomasz głosił rekolekcje przy wykorzystaniu multimediów. Krótkie filmy ewangelizacyjne prowokowały do indywidualnych przemyśleń nad stanem wiary.

fot. Roman Bochenek

Tagi: