myśli Jana Pawła II tagged posts

100-lecie urodzin Karola Wojtyły

BBOrT65

Proszę uczcijmy tę rocznicę poprzez zamyślenie się nad kilkoma zdaniami świętego Jana Pawła II

******************

Niewiele daje wolność mówienia,

jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne

JPII, 6 czerwca 1991 r.

Dzisiaj zbyt często miłość jest błędnie rozumiana.

Została sprowadzona do zwykłych sentymentalnych

uczuć lub utożsamiana z pożądliwością.

Prawdziwa miłość jednak je...

Więcej