Św. Jan Paweł II tagged posts

Z Janem Pawłem II każdego dnia

BBOrT65

Prawdziwą zasługę ma ten, kto miłuje swego nieprzyjaciela. Któż jednak zdołałby się wspiąć na tak niedosiężny szczyt, jeśliby nie miał oparcia w miłości Bożej? ( 16.V.1999)

Chrześcijanin uczy się nie szukać własnego interesu, ale dobra drugich, uczy się odwracać wzrok od siebie, a kierować na drugich...

Więcej