św. Karol Boromeusz tagged posts

Św. Karol Boromeusz – Rozważania o Eucharystii

Św. Karol

ROZWAŻANIE 6

Eucharystia prowadzi do przebóstwienia człowieka
Słusznie Pan, który kocha nas tak bardzo, domaga się naszej miłości, naszej nieustannej pamięci o Jego dobroci
i życzliwości względem nas oraz stałego przyjmowania tego najświętszego daru – jest to najgłębszy sposób oddania Mu czci. W Najświętszej Eucharystii jest obecny, choć
w ukryciu...

Więcej

Rekolekcje i odpust św. Karola

Zaproszenie na rekolekcje, odpust św. Karola i poświęcenie odnowionego dachu kościoła

Szanowni Państwo!

Cieszymy się z zakończonego remontu sygnaturki i dachu naszego kościoła. Dziękujemy za życzliwość, pomoc, modlitwę i zaangażowanie w to dzieło tak ważne dla wszystkich ludzi dobrej woli i ważne dla przyszłych pokoleń Niepołomiczan.
Prosimy przyjąć tę pamiątkę naszego wspóln...

Więcej

30. niedziela w ciągu roku – 26.października 2014 r.

1.    Kończąc rekolekcje dziękujemy ks. profesorowi, ks. dr Wojciechowi Węgrzyniakowi za głęboką refleksję na temat naszej wiary i życzymy wiele Bożej łaski w docieraniu ze Słowem Bożym do ludzi. Obiecujemy naszą modlitwę. Można nabyć książkę z kazaniami ks. Profesora i poprosić o autograf.
2.    Dziś (w niedzielę) obchodzimy uroczystość poświęcenia naszego kościoła...

Więcej