Zapraszamy na Polową Mszę św. Rycerską niedziela 29 września o 10.00

Pola Chwały

Zapraszamy na Polową Mszę św. Rycerską niedziela 29 września o 10.00 na przy kościele w Rynku. Po Mszy św. defilada pododdziałów z różnych epok.
Modlić się będziemy za Ojczyznę, o pokój i zgodę narodową.Dziękować będziemy za odzyskaną wolność oraz polecać Bogu poległych w obronie Ojczyzny.
Niech nas gromadzi hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”

zapraszam

ks. Stanisław Mika

Tagi: