Wspólnoty parafialne

 • Wspólnota Ararat
  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Ararat
  opiekunowie ks. Stanisław Mika i ks. Dariusz Karbowiak
  spotkania modlitewne w każdy czwartek o godzinie 19,00
  strona www: http://wspolnota-ararat.pl/
 • Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Zelatorka: Janina Gruszecka
  tel. 12 281 17 21
  Spotkania: 1-sze czwartki miesiąca, 1-sze piątki miesiąca
 • Wspólnoty Żywego Różańca
 • Kręgi rodzin
  Opiekunowie: ks. Proboszcz, ks. Rafał Bobek, ks. Dariusz Karbowiak.
  Para łącznikowa: Maria i Robert Kowalscy
  tel. 12 281 07 30
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
  Opiekun: ks. Dariusz Karbowiak
  Spotkania: poniedziałki, godz. 18.30, Dom św. Karola
 • Kuchnia bł. A. Kolpinga
  Opiekun: ks. Proboszcz
  Przewodnicząca: Alicja Grandys
  tel. 606 194 468
 • Grupa AA „Bronisław”
  Spotkania: soboty, godz. 18.00 Dom św. Karola
 • Oaza – wspólnota Ruchu Światło-Życie
  Moderator: ks. Rafał Bobek
  Spotkania: piątki, godz. 19.00, Dom św. Karola
 • Ministranci i lektorzy
  Opiekun: ks. Rafał Bobek
  Spotkania:
  ministranci – piątki, godz. 17.00, Dom św. Karola;
  lektorzy – piątki, godz. 18.30, Dom św. Karola
 • Kandydaci na ministrantów
  Opiekun: ks. Rafał Bobek
  Spotkania: piątki, godz. 17.00, Dom św. Karola
 • Duszpasterstwo Akademickie  ZACZYN
  Opiekun: ks. Rafał Bobek
  Spotkania: co druga niedziela godz. 18.00- Msza św. 19.00- spotkanie formacyjne.
  Dom św. Karola.
 • Schola
  Opiekunowie: s. Marta Muskus, Krystyna Augustyńska
  Spotkania: poniedziałki, godz. 15.45, Dom św. Karola