Wspólnoty parafialne

 • Wspólnota Ararat
  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Ararat
  opiekunowie ks. Stanisław Mika
  spotkania modlitewne w każdy czwartek o godzinie 19.00
  strona www: http://wspolnota-ararat.pl/
 • Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Zelatorka: Janina Gruszecka, opiekun ks. Marian Polonka
  tel. 12 281 17 21
  Spotkania: 1-sze czwartki miesiąca, 1-sze piątki miesiąca
 • Wspólnoty Żywego Różańca
 • Kręgi rodzin – cztery
  Opiekunowie: ks. Proboszcz, ks. Antoni Staszeczka, ks. Jakub Wiśniewski, ks. Paweł Król
  Para łącznikowa: Iwona i Paweł Buchowiec
  tel.
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
  Opiekun: ks. Antoni Staszeczka
  Spotkania: poniedziałki, godz. 18.30, Dom św. Karola
 • Kuchnia bł. A. Kolpinga
  Opiekun: ks. Proboszcz
  Przewodnicząca: Alicja Grandys
  tel. 606 194 468
 • Grupa AA „Bronisław”
  Spotkania: soboty, godz. 18.00 Dom św. Karola
 • Oaza – wspólnota Ruchu Światło-Życie
  Moderator: ks. Jakub Wiśniewski
  Spotkania: piątki, godz. 19.00, Dom św. Karola
 • Ministranci i lektorzy
  Opiekun: ks. Jakub Wiśniewski
  Spotkania:
  ministranci – piątki, godz. 17.00, Dom św. Karola;
  lektorzy – piątki, godz. 18.30, Dom św. Karola
 • Kandydaci na ministrantów
  Opiekun:
  Spotkania:
 • Schola
  Opiekunowie: s. Marta Muskus, Krystyna Augustyńska, ks. Paweł Król
  Spotkania - Dom św. Karola:

  • poniedziałki, godz. 15.45 – 17.00
  • niedziela godz. 10.30 i oprawa Mszy św. o godz. 11.30