Życzenia Wielkanocne

DSC_9832

Słowa o. Raniero Cantalamessy, kaznodziei papieskiego o tajemnicy Zmartwychwstania wydają mi się bardzo poruszające, dlatego dzielę się nimi w życzeniach:

„Zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje się jako następstwo zaakceptowanego i ofiarowanego cierpienia: to cierpienie staje się chwalebnym triumfem.

Jezus potwierdza swoją głęboką troskę, aby radość zmartwychwstania podarować każdemu stosownie do wierności okazanej Mu w czasie Męki /…/ Radość jest owocem wielkoduszności w cierpieniu.

Powstając z martwych, Jezus dał początek nowemu rodzajowi radości, nowej jakości przyjemności: tej, która nie poprzedza cierpienia jako jego przyczyna, ale która następuje po nim jako jego owoc”.

Modlę się o to i życzę, abyśmy umieli przechodzić przez trudy, cierpienia i próby nasze codzienne do radości wielkanocnej. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą tym szczególnym czasem, gdy w naszych sercach i w naszych najbliższych oraz we współpracownikach zobaczymy pełnego radości chwalebnego Jezusa.

 

ks. Stanisław Mika, proboszcz wraz z Księżmi Współpracownikami

 

 

Niepołomice, Wielkanoc 2018 r.