Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej

Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej zastępują dwie rozmowy w Poradni, po WKM okazja do trzeciej rozmowy

Miejsce odbywania się:

Zajęcia odbywają się w Sali dawnego kina przy kościele w Rynku, w Niepołomicach.

Zapisy:

Zgłoszenia tylko internetowe: www.warsztatykomunikacji.pl
Zapisy są konieczne!
Zapisy na Warsztaty w danym miesiącu, od 15 dnia poprzedniego miesiąca

 Terminy: w soboty od 9.00 do 15.00.

05 grudnia 2020 r.

23 stycznia 2021 r.

13 lutego 2021 r.

13 marca 2021 r.

17 kwietnia 2021 r.

19 czerwca 2021 r.,

14 sierpnia 2021 r.

11 września 2021 r.

11 grudnia 2021 r.