O nas

Księża

Proboszcz:

ks. mgr lic. Stanisław Mika, Kapelan Ojca Świętego
święcenia kapłańskie: 16 V 1982
w parafii od 2004
tel. 605 253 629
e-mail: ksstmika@gmail.com

Wikariusze:

ks. mgr  ppor. Marian Polonka, E.c.
święcenia kapłańskie: 17 V 1981
w parafii od 1990
tel. 12 281 33 56

ks. mgr Jarosław Chlebda
święcenia kapłańskie: 2005 r.
w parafii od 2023

ks. mgr Michał Korbel
święcenia kapłańskie: 2015
w parafii od 2023

W duszpasterstwie pomaga:

ks. Józef Łędzki
święcenia kapłańskie: 1982
w parafii od 2019

Siostry zakonne

Dom Zakonny Sióstr Augustianek

Plac Zwycięstwa 11
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 10 43

www.augustianki.pl

s. Danuta Wojteczek – przełożona
s. Józefa Chuchla
s. Anuncjata Masłowska
s. Renata Paluch
s. Michalina Zielińska

Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach

www.przedszkole.niepolomice.augustianki.pl
e-mail: przedszkole.niepolomice@gmail.com

Dom Generalny Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

ul. Myśliwska 13
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 18 74

www.siostry.info
e-mail: siostry@siostry.info
Facebook

s. Marta Muskus – przełożona generalna zgromadzenia
s. Bronisława Kieca
s. Agnieszka Świątek

Służba kościelna

Organista: p. Łukasz Rusek, tel. 515 914 018

Kościelni: p. Leszek Marszałek, tel. 662 962 234

Grabarz: p. Janusz Kostuch, tel. 602 327 420