Sakramenty

Chrzest

Kiedy?
W I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11.30

Zapisy
W kancelarii, najpóźniej tydzień przed chrztem. Przy zapisach wymagane są następujące dokumenty:

 • odpis metryki urodzenia z USC
 • należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Jeżeli mieszkają poza naszą parafią, winni przedstawić od swojego księdza Proboszcza zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami
 • dla dzieci spoza parafii prosimy o zgodę na chrzest z parafii zamieszkania

Uwaga – Rodziców i Chrzestnych prosimy o: przeczytanie informacji na temat chrztu w zeszycie „Chrzest naszego dziecka” : Symbolika znaków chrzcielnych, s. 11, Obrzędy chrztu dziecka, s. 13-17. Prosimy także o modlitwę przez trzy dni przed chrztem dziecka przy jego łóżeczku. Modlitwa tzw. Triduum przed chrztem dziecka znajduje się na ss. 26-29 we wspomnianym wyżej „Chrzest naszego dziecka”

Przymioty chrzestnego (zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego)

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu

Bierzmowanie

Eucharystia

 • Przygotowanie do I Komunii św. trwa w klasie III szkoły podstawowej.
 • Dla chorych kapłani przynoszą Komunię św. w I piątek miesiąca i I sobotę miesiąca od  8.30. Zgłoszenia dokonujemy w zakrystii, w kancelarii lub telefonicznie.
 • Wierni przyjmują Komunię św. podczas Mszy św. o ile są w stanie łaski uświęcającej

Pokuta

Okazja do spowiedzi św. w czasie każdej Mszy św.

Małżeństwo

1. Katechezy o rozeznaniu swego powołania i przygotowanie bliższe w szkole ponadgimnazjalnej.

2. **Przygotowanie bezpośrednie:

**12-9 miesięcy wcześniej narzeczeni rezerwują termin ślubu w kancelarii. 8 miesięcy wcześniej – udział w katechezach przedślubnych i trzy spotkania w katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

3. Zaręczyny

Spisanie protokołu 4 miesiące przed ślubem (metryka chrztu do ślubu świeżo wydana, świadectwa ukończenia katechezy szkolnej i przedślubnej, dowody osobiste).

Więcej informacji tutaj.

Kapłaństwo

Zachęcamy do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i o zachowanie w powołaniu. Na ewentualne pytania zainteresowanych osób informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Namaszczenie Chorych

 • W wypadku zagrożenia życia – prosimy natychmiast kapłana
 • Przed udaniem się do szpitala lub na dłuższe leczenie prosimy kapłana po Mszy św. podchodząc do zakrystii.
 • Można poprosić o ten sakrament przy okazji wizyty kapłana z Komunią św. w I piątek i I sobotę miesiąca
 • Podczas każdych rekolekcji i czasie odpustu podczas Mszy św. dla chorych