Aktualności

Życzenia na Boże Narodzenie 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie!

Szanowni Dobrodzieje naszej Parafii! Bracia i Siostry!

Narodziny dziecka budzą radość i nadzieję.

To co przeżywają rodzice uświadamia nam, jak ważna jest nadzieja w życiu człowieka.

Z nadzieją spoglądając w przyszłość zyskujemy siłę do podźwignięcia trudów życia.

Bóg posyłając na świat swego Jednorodzonego Syna, który jako dziecko narodził się
w Betlejem, chciał obudzić w nas nadzieję i zachęcić nas do podjęcia na nowo wysiłków do przemiany naszego życia.

Niech narodziny Jezusa, Syna Bożego, w ubogiej stajence ożywią nadzieję na lepsze,
w naszym sercu, w naszej rodzinie, w naszym życiu. Owocem tej żywej nadziei na Bożą pomoc niech będzie radość i pokój serca.

Życzymy, abyśmy oczekując wiele łask od Boga, nie zapominali o tym, że także Bóg pokłada w nas nadzieję i spodziewa się wiele od nas, szczególnie przemiany naszego serca. Bóg także ma nadzieję, że będziemy z nim współpracować, aby być bliżej Niego.

Przesyłając życzenia zapewniamy o naszej modlitwie o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia w bliskości z Bogiem i jedności z najbliższymi oraz o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2024.

Ks. Stanisław Mika z Księżmi Współpracownikami

Niepołomice, Boże Narodzenie 2023 r.