Aktualności

Życzenia Wielkanocne AD 2024

Drodzy Parafianie! Szanowni Mieszkańcy Niepołomic! Wszyscy Ludzie Dobrej Woli!

Każdy z nas ma w pamięci przeżyte kryzysy, trudności i upadki.

Rozważając mękę Jezusa odnajdujemy się w Jego boleściach.

Świętując Jego zwycięstwo uświadamiamy sobie, że i my zdołaliśmy pokonać wiele naszych trudności.

Życzymy, aby razem z Jezusem Zmartwychwstałym cieszyć się Jego zwycięstwem nad złem, szatanem, śmiercią, w którym daje nam udział przez sakramenty święte. Cieszmy się także naszymi zwycięstwami, które możemy odnosić dzięki łaskawości Chrystusa.

Życzymy, aby przeżywanie Świąt Wielkanocnych umocniło naszą wiarę, ożywiło nadzieję i rozpaliło miłość do Boga i bliźnich,
co pozwoli nam na nowo podejmować trudne wyzwania naszego życia.

Niech Alleluja, które śpiewamy, wyraża naszą radość ze zwyciężania razem z Jezusem w przeszłości, teraz
i w przyszłości!

Z wdzięcznością za wszelkie dobro od Was otrzymane

Ks. Proboszcz, Księża Współpracownicy i Służba Kościelna

Niepołomice, Wielkanoc 2024 r.